NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KDKU247 Kulturní a sociální antropologie 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.   
Katedra: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)   
Platnost od: 05.01.2018   
Platnost do: 31.01.2018   
Lístek vytvořen: 05.01.2018 16:44   
Poslední změna: 05.01.2018 16:44 
Texty k zápočtu 

Seznam textů k zápočtu:

1. Paradigmatické pojetí vědy. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, Praha 2008; kapitoly I, II, III.

2. Konstruktivistické pojetí vědy u Maxe Webera a role racionality: Max Weber: Věda jako povolání in Metodologie, sociologie a politika, OIKOYMENH, Praha 1998.

3. Počátky antropologického myšlení, tj. evolucionismus a jeho snaha o "všezahrnující" pojetí lidské evoluce: James George Frazer, Zlatá ratolest, Československý spisovatel, Praha 2012: Kapitoly 3, 4 (tj. Sympatetická magie, Magie a náboženství).

4. Difusionismus, kulturní relativismus a Franz Boaz: Franz Boaz: Lingvistika a etnologie (převzato z Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology. (Dell Hymes, ed.). New York:Harper & Row, 1964, s. 15-26.)

5. Funkcionalismus v antropologii: Malinowski, B. - Sex a represe v divošských společnostech, SLON, Praha 2007 (kap. 2 z první části a pak poslední část: kapitoly 1, 5, 7-11).

6. Konfiguracionismus: Ruth Benedictová - Kulturní vzorce, Argo, Praha 1999: kapitola 3: Integrace kultur a ilustrace tohoto teoretického východiska na libovolných pasážích z následujících třech kapitol (ale vždy musí být vybrány úryvky ze všech třech kapitol, tj. z Pueblanů, Dobu i Kwakiutl): u Pueblanů bych doporučil např. základní pasáž o jejich konfiguraci na s. 56n, případně jejich pojetí sňatku na s. 66nn, či příklady řešení konfliktů na s. 89n; u Dobu bych opět doporučil základní popis jejich konfigurace na s. 106 a jejich pojetí sňatku na s. 108nn, nebo jejich praktikování náboženství/magie na s. 114n, či jejich přetvoření systému kula na s. 122nn; u Kwakiutl bych doporučil jejich extatické obřady na s. 137nn, zacházení s majetkem od s. 146nn, či opět pojetí sňatku (tentokrát jako války) na s. 157nn.

7. "Action-centred" antropologie: Victor Turner, Průběh rituálu; Computer Press, Brno 2004 (Kap. 3.: Liminarita a communitas).

8. Francouzský strukturalismus: Claude Lévi-Strauss: Myšlení přírodních národů, Dauphin, Praha 1996 (kap II. - Logika totemických klasifikací).

9. Interpretativní antropologie: Clifford Geertz. Interpretace kultur, SLON, Praha 2000 (kap. 1 a kap. 15 jakožto aplikace teoretických východisek z první kapitoly).

   

Přílohy lístku  
Weber - Věda jako povolání.pdf, 187,5 KB 
Frazer_ZlatáRatolest_Magie.pdf, 5,1 MB 
MALINOWSKI_BRINISLAW--1.pdf, 2 MB 
MALINOWSKI_BRINISLAW--4.pdf, 2,7 MB 
Ruth-Benedictova---Kulturni-vzorce.pdf, 22,2 MB 
Turner_-_Prubeh_ritualu.pdf, 2,3 MB 
LEVI-STRAUS_CLAUDE--1.pdf, 4,1 MB 
Geertz_Interpretace_kultur_Kap_1_15.pdf, 3,6 MB 
preklad_Boas.pdf, 245,3 KB 
Kuhn---Struktura-vedeckych-revoluci.pdf, 1,7 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK