NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.   
Katedra: Katedra biblických věd (26-KBV)   
Platnost od: 09.12.2017   
Platnost do: 31.01.2018   
Lístek vytvořen: 09.12.2017 19:18   
Poslední změna: 09.12.2017 19:27 
lekce 9. prosince 

výběrově zkontrolováno cvičení na slovesné tvary

nová látka: deponentní slovesa, participium prézentu aktiva, adjektiva III. deklinace

přečteny věty 41-42 1-4, 6, 7, 11

příprava dalších vět tamtéž na 5. ledna: 12 Škácha - 13 Šenk - 15 Štauberová (dalším zase příště)

příprava sloves v préz., ipf. a fut.: exempla lego, doceo et sequor - bene loquor, attente audiorS pozdravem
Josef Šimandl

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK