NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Jan Kaňák   
Katedra: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Platnost od: 30.10.2017   
Platnost do: 01.03.2018   
Lístek vytvořen: 30.10.2017 13:50   
Poslední změna: 30.10.2017 13:50 
prezentace a zadání úkolu 

Dobrý den,

níže nalzenete zadání dalšího úkolu (prezentace je na lístku k Sociální výzkum I.).

ÚKOL:

je potřeba vypracovat konceptualizaci ZVO. Přesněji, vypracovat podrobnější konceptualizaci klíčového pojmu ve Vaší ZVO a následně také nastínit konceptualizaci dalších pojmů / termínů, se kterými operujete ve Vaší ZVO. Úkol, prosím, opět odevzdávejte v elektronické podobě na níže uvedený link:

https://goo.gl/forms/1HBsaAwyN4wTbn2z1

doporučuji si konceptualizaci nejprve napsat ve wordu (či obdnobném programu) - z důvodů možných technických komplikací. A až následně nakopírovat do odevzdárny.

termín odevzdání: do 27. 11. 2017 včetně (odevzdárna bude uzmaknuta 28. 11. 2017)

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK