NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.   
Katedra: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)   
Platnost od: 17.10.2017   
Platnost do: 30.06.2018   
Lístek vytvořen: 17.10.2017 15:00   
Poslední změna: 17.10.2017 15:00 
PVP - Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 

Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Místo: Posluchárna IV. interní kliniky, I. patro

Termín: 1x v LS

Čas: 13.00 – 16.50 hod.

 

Diabetologie/lipidologie

13.00 – 13.50 Diferenciální diagnostika hypoglykémie                               doc. Zeman

14.00 – 14.50 Diferenciální diagnostika hyperglykémie                              as. Vařeka

15.00 – 15.50 Diferenciální diagnostika hyperlipidémií                               prof. Žák

16.00 – 16.50 Vedlejší účinky léčby hyperlipidémií                                     doc. Zeman

Gastroenterologie

13.00 – 13.50 Bolest                                                                               as. Švestka

14.00 – 14.50 Průjem                                                                              prim.Lukáš

15.00 – 15.50 Zácpa                                                                                as. A. Novotný

16.00 – 16.50 Ileus                                                                                  as. Hrubant

Intenzivní péče/výživa

13.00 – 13.50 Malnutrice a realimentační syndrom                                      as. Ševela

14.00 – 14.50 Metabolická acidóza - diferenciální diagnostika                       as. Novák      

15.00 – 15.50 Diagnostické a léčebné postupy u hyponatrémie                     as. Novák

 

Kardiologie/hepatologie

13.00 – 13.50 Základy EKG                                                                        as.  Goričan

14.00 – 14.50 Co lze očekávat od ECHO kardiografického vyšetření               as.  Goričan

15.00 – 15.50 Léčba virových hepatitid                                                       prof. Brůha

16.00 – 16.50 Test     

 

As. MUDr. T. Švestka, CSc.                                               Prof. MUDr. A. Žák, DrSc.

      zást. pro výuku                                                              přednosta kliniky

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK