NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Pedagogická fakulta   
Předmět: OB2312015 Sociologie I
Rozvrhový lístek: 17aOB2312015p1   
Osoba: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)   
Platnost od: 09.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 08.10.2017 19:32   
Poslední změna: 08.10.2017 19:32 
Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce 

Benedictová, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999, s. 17-54.

 

Otázky k textu R. Benedictové:

 • Jak rozumíte autorčinu termínu „věda o zvycích“?
 • Co je implicitním cílem textu?
 • Jak rozumíte citaci: „Již velmi omezená znalost jistých konvencí a rozmanitostí jejich projevů by značně napomohla racionálnějšímu uspořádání společnosti.“ (s. 23).
 • Jaké odpovědi přináší antropologie na tzv. teorii čisté rasy?
 • Proč je pro studium lidské kultury nezbytné zkoumat tzv. primitivní kultury?
 • Staví Ruth Benedictová svůj přístup na kombinaci vědecké práce a aktivismu? Jedná se jinými slovy o text spojený s praxí? Svou odpověď argumentačně zdůvodněte.  
 • V jakém smyslu a proč přirovnává Ruth Benedictová kulturu k jazyku?
 • Co chce Ruth Benedictová doložit pasáží textu, která je věnována dospívání v různých kulturách?
 • Jakým způsobem autorka hovoří o dynamice proměn kulturních vzorců?
 • V jakém paradigmatickém rámci se pohybuje text Ruth Benedictové na s. 47-49; vysvětlete pojmy struktura kultury, rys, konfigurace a integrace kultury?
 • Jakým způsobem autorka interpretuje Spenglerův Zánik Západu?

 

   

Přílohy lístku  
Benedictová, R. - Kulturní vzorce.pdf, 2,4 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK