NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Pedagogická fakulta   
Předmět: OBUZ12110 Základy sociologie I
Rozvrhový lístek: 17aOBUZ12110p1   
Osoba: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)   
Platnost od: 09.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 08.10.2017 17:47   
Poslední změna: 02.11.2017 11:50 
Seminář 6: Keller; Jak sociologie přichází o společnost 

Keller, J. Jak sociologie přichází o společnost. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 5, s. 989-1006. Ke stažení zde.

 

Otázky k textu J. Kellera:

 • Co je cílem článku a v jakém kontextu se mu věnuje?
 • O jakých dvou základních otázkách sociologie autor v textu hovoří?
 • Co znamená termín organizovaná modernita?
 • Jak Keller vysvětluje, že se významný teoretický počin spojující makro a mikro úroveň analýzy v sociologii – strukturní funkcionalismus – rozvíjí v 50. letech 20. století?
 • Jakou redukci vnucuje sociologii tzv. teorie směny?
 • Jakým způsobem Keller charakterizuje změny západní společnosti 70. let 20. století a jakým způsobem to sociologie reflektuje?
 • Čím je v sociologii charakteristické období 80. a 90. let 20. století a co se děje ve společnosti?
 • Vysvětlete pojem sociální kapitál (s použitím internetu).
 • V čem spočívá pojem společnost sítí a jaká je jeho explanační síla vzhledem k současným vývojovým trendům?
 • Čemu Keller říká intimistní vidění světa? Jak v tomto kontextu rozumíte citátu uvedenému dále? „Všechny tyto pojmy mohou budit zdání, že každý aktér si sám suverénně rozhoduje o svých vztazích (tvoří si sítě, vytváří svůj sociální kapitál, uděluje či odpírá důvěru). Jakýkoliv vnější systém, jakákoliv neosobní struktura se z těchto úvah nenápadně vytrácí. A spolu s tím se pochopitelně vytrácí kategorie moci, asymetrie vlivu a podřízenosti, vztahy nadvlády a donucení.“ (s. 1001).
 • Jaká pramení ze stavu soudobé společnosti hrozba pro sociologii a jaké otázky jsou podle Kellera pro porozumění společnosti dnes aktuální? Co je dnes úkolem sociologie?
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK