NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.   
Katedra: Katedra biblických věd (26-KBV)   
Platnost od: 07.10.2017   
Platnost do: 31.12.2017   
Lístek vytvořen: 07.10.2017 19:21   
Poslední změna: 07.10.2017 19:21 
lekce 7. října 

probráno:

zásady výslovnosti a kladení přízvuku (vč. dvojí možné délky slabik): s. 9–11

 

soubory slovesných koncovek pro aktivum a pasivum: ZPAMĚTI

sloveso esse: indikativ prézentu

 

mluvnická charakteristika adjektiv, substantiv, sloves (zvaná stupnice)

struktura slovesné stupnice

rozdělovník sloves do konjugací a ke vzorům podle prvních dvou členů stupnice

 

skloňování podle I. deklinace, vzor femina: s. 19

 

příprava:

číst si nahlas cvičení a, s. 11–12

číst se správnou výslovností a přízvukem Pater noster, Ave Maria: s. 12; text č. [67], s. 122 vzadu před slovníčkem

 

S pozdravem

Josef Šimandl

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK