NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Pedagogická fakulta   
Předmět: OBPS18916 Sppg znevýhod. člověka s SP II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.   
Katedra: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Platnost od: 25.09.2017   
Platnost do: 05.01.2018   
Lístek vytvořen: 25.09.2017 12:05   
Poslední změna: 25.09.2017 12:05 
Organizace seminářů SPPG znevýhodněného člověka se SPII a ZPII 

Semináře z SPPG pro SPII proběhnou na ZŠ pro SP,Praha 5,Výmolova,a to koordinovaně se semináři SPPG pro ZPII,místo konání sdělí doc.Květoňov na 1.přednášce.První seminář pro všechny zapsané studenty je 19.10.v ZŠ pro sluchově postižené,sraz před školou je v8 ,20.Seminář 2.11. se uskuteční pro všechny zapsané studenty na zařízení podle pokynu doc.Květoňové.V dalších termínech bude účast studentů na seminářích podle rozpisu a volby studentů.Studenti absolvují celkem 2 návštěvy ze SPII a 2 návštěvy ze ZPII.Vypracují komentovaný zápis o návštěvě zařízení a ve třídách,věnují pozornost celkovému klimatu školy a v navštívených třídách,složení a počtu žáků,didaktickým metodám,speciáálním pomůckám,chování žáků.

Písemný záznam,ke kterému bude přihlédnuto při ZK z předmětu,studenti odevzdají vyučujícímu nebo na sekretariát katedra do termí ZK.

E.Mrkosová

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK