NástěnkaNástěnka(verze: 233)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Lucie Kopecká   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 03.07.2017   
Platnost do: 30.09.2017   
Lístek vytvořen: 04.09.2017 12:16   
Poslední změna: 04.09.2017 12:16 
VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 30. 6. 2017 

30. 6. 2017:

Dvořák, Michal L II ANO;

Holeček, Adam L II ANO;

Karkulová, Hedvika 1. pokus L II spíše NE, ale přece jen je možno se pokusit i o opravu (problémy: latinský slovesný systém, především jednotlivé slovesné kmeny a tvary od nich odvozené; znalost povinných slovesných stupnic; stupnňování adjektiv, i nepravidelné, srovnávání v latině; probrané druhy latinských vedlejších vět, jejich rozpoznání a překlad do češtiny; chyby a nepřesnosti v překladu);

Kovaříková, Hana L II ANO;

Nedvídková, Marie 1. pokus L II NE, oprava testu možná (problémy: ind. fut. I sloves 3. a 4. konjugace; překlady samostatně užitých konjunktivů; dílčí chyby týkající se latinského slovesného systému);

Pochop, Jan 1. pokus L II NE, oprava testu možná (problémy: ind. fut. I sloves 3. a 4. konjugace; dílčí chyby týkající se převážně latinského slovesného systému; nutno dokončit některé překladové záležitosti);

Ryšavá, Kateřina 2. pokus L II NE (problémy: test je o trošku lepší, než byl test psaný při prvním pokusu, ale přesto je nutno ještě opravdu důkladně zopakovat, utřídit si a procvičit veškerou probranou latinskou gramatickou látku);

Sinenki, Vladislav L III ANO;

Vytřas, Václav L II nutno pokračovat v řešení testu;

Žebrová, Jiřina 3. pokus L II spíše NE, ale přece jen je možno se pokusit i o opravu testu (problémy: posun k lepšímu je při jednotlivých pokusech patrný, ale patrné jsou žel také mnohé nejasnosti. Nejlepší by bylo si latinu zopakovat a přitom si vše potřebné vyjasnit a procvičit. Vzhledem k situaci však poskytuji i možnost zkusit si test přece jen opravit. V takovém případě je nutno si ještě důkladně utřídit a zopakovat především latinský slovesný systém včetně participií – zejména participium fut. I aktiva, jeho užití a překlad, překlady samostatně užitých konjunktivů a probrané druhy latinských vedlejších vět – jejich rozpoznání a překlad do češtiny.).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK