NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0805 Správní právo IV.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Eva Preclíková   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 04.05.2017   
Platnost do: 31.12.2017   
Lístek vytvořen: 04.05.2017 12:55   
Poslední změna: 04.05.2017 12:55 
KLP č. - nahlížení, zadání a řešení 

Výsledky klausurních prací jsou vyvěšeny v IS

Nahlížení do KLP se koná nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků na sekretariátě katedry. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP. Jiné změny hodnocení je oprávněn provést pouze vedoucí katedry.

nahlížení prof. Pomahače - 9.5.2017 od 14 hod

Pozor připomínám, že konzultační hodiny platí pouze do doby než začnou SZZK, poté je nutno dohodnout si konzultaci mailem.

   

Přílohy lístku  
KLP 21.4.2017 zadání a řešení.pdf, 474,8 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK