NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: 2. lékařská fakulta   
Předmět: DA0104338 Medical Microbiology I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Romana Laušerová   
Katedra: Ústav lékařské mikrobiologie (13-323)   
Platnost od: 13.03.2017   
Platnost do: 30.06.2018   
Lístek vytvořen: 13.03.2017 12:12   
Poslední změna: 13.03.2017 12:12 
Podmínky udělení zápočtu z Lékařské mikrobiologie 

Podmínky udělení zápočtu

Zimní semestr

 1. Povinná účast na praktických cvičeních s jednou povolenou absencí. Dvakrát je možno si praktika nahradit s jiným kruhem. Další náhrady nebudou povoleny. Při nesplnění dostatečné docházky bude student přezkoušen vyučujícím příslušného kroužku.
 2. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování tří průběžných testů. Jednotlivé testy absolvují všichni studenti před začátkem přednášky (termíny viz dále). Náhradní termíny pro průběžné testy nebudou vypisovány. Test bude obsahovat 10 otázek, za každou správně zodpovězenou otázku získá student 1 bod. Doba trvání testu 15 min. Pro udělení zápoču je nutné získat celkem min. 20 bodů (v součtu všech dílčích testů).
 3. Pokud student nesplní podmínky v bodě 2, má možnost uspět v souhrnném opravném testu v zápočtovém týdnu.Test bude obsahovat 30 otázek, minimum je získání 24 bodů.
 4. Bez splnění podmínek udělení zápočtu nebude student připuštěn ke zkoušce  
 5. Termíny
  1. test Obecná mikrobiologie 3. týden zimního semestru
  2. test Speciální mikrobiologie 7. týden zimního semestru
  3. test Klinická mikrobiologie 11. týden zimního semestru

Letní semestr

 1. Povinná účast na praktických cvičeních s jednou povolenou absencí. Dvakrát je možno si praktika nahradit s jiným kruhem. Další náhrady nebudou povoleny. Při nesplnění dostatečné docházky bude student přezkoušen vyučujícím příslušného kroužku.
 2. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování dvou průběžných testů. Jednotlivé testy absolvují všichni studenti před začátkem přednášky. Z každého testu je možno získat 10 bodů, pro udělení zápočtu je potřeba získat 14 bodů celkem. Termíny testů budou dostupné na nástěnce ústavu. Výsledky testů budou co nejdříve k dispozici na internetu.
 3. Když student nedosáhne 14 bodů, bude ústně přezkoušen v zápočtovém týdnu.
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK