NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1152 Právo sociálního zabezpečení II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)   
Platnost od: 30.05.2016   
Platnost do: 30.05.2018   
Lístek vytvořen: 30.05.2016 23:16   
Poslední změna: 30.05.2016 23:16 
Dodatečný termín na zkoušku z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. - 30. 6. 2016 

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

v návaznosti na žádosti studentů o umožnění vykonat zkoušku z předmětu společného základu Právo sociálního zabezpečení II. ještě v průběhu června roku 2016 se katedra dne 30.5.2016 na svém jednání usnesla o vypsání dodatečného termínu z předmětu společného základu Právo sociálního zabezpečení II. na den 30. 6. 2016 od 9:00. Na tento termín bude možné se zapisovat od 6.6.2016 od 20:00. 

 

Katedra si dovoluje důsledně požádat, aby termín využili pouze studenti, kteří jsou nyní zapsáni ve frotně na stávající červnové termíny, příp. reprobanti z těchto červnových termínů. 

 

S ohledem na to, že vypisované termíny nebyly a nejsou studenty obsazovány (červen roku 2016 je pro tuto chvíli výjimkou), a zejména pak v návaznosti na to, se se studenti pravidelně neodhlašují z termínů a ani se ze zkoušky neomlouvají, což vede nikoli výjimečně k situaci, kdy se na termín, který je obsazen z půlky, dostaví jen polovina zapsaných (termín je tedy využit pouze z jedné čtvrtiny), bude katedra napříště důsledně zvažovat, zda jakýkoli dodatečný termín vypsat pouze kvůli zájmu studentů splnit studijní povinnost v jimi preferovaném termínu.

JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

tajemník katedry 

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK