NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Lucie Kopecká   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 01.01.2019   
Platnost do: 30.09.2019   
Lístek vytvořen: 06.01.2015 13:49   
Poslední změna: 30.05.2019 13:43 
Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály 

Informace k zápočtům a zkouškám z latiny:

Pro zápočtové testy z L I, L II a L III a pro zkoušku z L IV jsou v SISu na červnovou část letního zkouškového období roku 2019 vypsány tři termíny. Koncem června bude vypsán ještě jeden termín na září.

V případě zájmu se na zvolený termín (zvolené termíny) přihlašte. Nebude-li se moci některý zájemce o zápočet z latiny ze závažných důvodů zúčastnit žádného z nich, může si se mnou během zkouškového období i po jeho skončení domluvit individuální termín. Kontakty: kopecka@etf.cuni.cz; 776 016 432.

Požadavky pro jednotlivé zápočty a zkoušku:

L I: lekce I-VI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I;

L II: lekce I-XI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I a povinných slovesných stupnic k L II;

L III: lekce I-XVIII naší učebnice, znalost povinných slovesných stupnic k L III, pro druhou část zápočtového testu je nutný slovník;

L IV: lekce I-XXIV naší učebnice, příprava zadaných textů.

Naše učebnice: M. Přecechtělová, Latina nejen pro teology, Praha 2009.

Ostatní potřebné materiály včetně vzorových zápočtových testů si prosím stáhněte zde z přílohy nebo na: www.semivivus.cz (stránky L. Říhové).

Komentované výsledky zápočtových testů a zkoušek budu vyvěšovat na této nástěnce.

Konzultační hodiny během zkouškového období proběhnou po naší předchozí dohodě. V případě potřeby konzultace či v případě dotazů se mi prosím ozvěte - potřebné kontakty vizte výše.

Přeji Vám mnoho zdaru při přípravě i u zápočtů a zkoušek! :-)

Lucie Kopecká

 

   

Přílohy lístku  
L-I-povinna-slovicka.doc, 118,5 KB 
L-I-zapoctovy-test-vzor.doc, 66 KB 
L-II-povinne-slovesne-stupnice.doc, 57 KB 
L-II-zapoctovy-test-vzor.doc, 67 KB 
L-III-povinne-slovesne-stupnice.doc, 90,5 KB 
L-III-zapoctovy-test-vzor.doc, 83,5 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK