NástěnkaNástěnka(verze: 233)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu   
Předmět: PZTV205 První pomoc
Rozvrhový lístek:    
Osoba: MUDr. Simona Majorová   
Katedra: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)   
Platnost od: 01.04.2017   
Platnost do: 25.09.2017   
Lístek vytvořen: 24.05.2013 11:24   
Poslední změna: 05.04.2017 15:00 
Tématické okruhy ke zkoušce 

Literaturární zdroje:

BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 120 s. ISBN 978-80-247-2334-1.

HASÍK, J. a kol. Standardy první pomoci. 3.přeprac.vyd. Praha : ČČK, 2012.83 s. ISBN 978-80-87729-01-4

KAUFMAN, J. Záchranář - první pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: VZS ČČK, 2007. 72 s. ISBN 978-80-902805-4-0

KELNAROVÁ,J. a kol. První pomoc I. 2.přeprac. a dopl.vyd. Praha: Grada, 2012.108 s. ISBN 978-80-247-4199-4

KELNAROVÁ,J. a kol. První pomoc II. 2.přeprac. a dopl.vyd. Praha: Grada, 2013.192 s. ISBN 978-80-247-4200-7

LEJSEK,J. a kol. První pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271 s. ISBN: 978-80-246-2090-9.

ŠTĚPÁNEK, K., PLESKOT,R. a kol. První pomoc zážitkem. Brno: CPress a.s., 2014. 78 s. ISBN 978-80-264-0105-6.

Elektronické studijní opory: dl1.cuni.cz,  MOODLE UK pro výuku 1 

www.resuscitace.cz

   

Přílohy lístku  
okruhy PP 2017.doc, 41 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK