NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni   
Předmět: E0110030 Neonatologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.   
Katedra: Oddělení neonatologie (14-361)   
Platnost od: 25.03.2013   
Platnost do: 25.03.2020   
Lístek vytvořen: 25.03.2013 11:00   
Poslední změna: 25.03.2013 16:52 
Podmínka účasti na výuce 

Podmínkou účasti na výuce je úspěšné absolvování vstupního testu z neonatologie. Minimální předpokládané znalosti jsou v rozsahu skript Neonatologie , autor J. Dort a kol.. 2. vydání, Karolinum , Praha 2013

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK