NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 27.02.2013   
Platnost do: 01.01.2018   
Lístek vytvořen: 27.02.2013 17:25   
Poslední změna: 27.02.2013 17:25 
Informace k povinně volitelným předmětům z oboru obchodního práva (korekvizita) 

Pro povinně volitelné předměty z oboru obchodního práva je pravidelně jako korekvizita předepsáno Obchodní právo III., neboť je nezbytné, aby student kvalifikovaně prokázal obecné obchodněprávní znalosti, než bude skládat zkoušku z předmětu specializačního.

Korekvizita značí, že lze mít předmět zapsán a docházet do výuky. Podmínkou složení zkoušky však je předchozí složení zkoušky z obchodního práva III.

Pro studenty 3. ročníku to znamená, že sice mohou tyto předměty v letním semestru absolvovat, dokud však nesloží zkoušku z obchodního práva III., informační systém je "nepustí" (vyškrtne při kontrole) ke zkoušce ze zvoleného předmětu.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK