NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail PF   Eva Kučerová Katedra jazyků (22-KJ) 26.03.2019 14:32 Konzultace Mgr. Oleny Rizak tento týden zrušeny.
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.03.2019 14:09 Zadání a řešení klauzurní práce ze dne 22. 3. 2019
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 26.03.2019 13:21 Florbal mužů - kvalifikace na ČAH 2019
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2019 19:10 KH dr. Kubešové dne 26.3.2019
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 25.03.2019 13:23 Konzultační hodiny Mgr. Flídrová 26.3.2019
detail PF   doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 25.03.2019 13:20 Zrušení konzultačních hodin doc. Gřivny dne 26. 3. 2019
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 25.03.2019 10:04 Informace k zápočtovému testu z MPS (náhradní možnost získání zápočtu)
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2019 07:45 Katastr nemovitostí - prezentace přednášky dr.Bláhové
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2019 07:43 Prezentace k seminářům dr.Bláhové - OPH II
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 24.03.2019 14:26 Změna konzultačních hodin JUDr. Anety Vondráčkové, Ph.D. dne 25.03.2019
detail PF HP0682 Teorie práva II 18bHP0682x12 prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 24.03.2019 12:19 Čtení na seminář interpretace prof. Kühna
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 21.03.2019 12:38 Informace ke KLP z Obchodního práva konané dne 22. března 2019
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 21.03.2019 12:32 INVITATION - Exlusive lectures of Prof. Owen McIntyre
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 21.03.2019 12:32 Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. "Mírové využití atomové energie a jeho právní aspekty
detail PF HP0026 Soutěžní právo doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2019 18:14 Soutěžní právo - zkouškové termíny
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2019 15:54 prezentace k přednášce Jednání podnikatele ze dne 12. března 2019 - nová verze přílohy
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2019 12:31 Změna KH doc. Mackové
detail PF   Eva Kučerová Katedra jazyků (22-KJ) 18.03.2019 10:26 Certifikáty a ústní část jazykové zkoušky .
detail PF   Eva Kučerová Katedra jazyků (22-KJ) 18.03.2019 10:21 Právnická angličtina - termíny zkoušek 2019
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 15.03.2019 14:33 Děkanský sportovní víkend PF UK 2019
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II 18bHP0852x18 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 13.03.2019 13:31 MPV II JUDr. Caban 14.3.2019
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 12.03.2019 13:40 AMČR v cyklistice - Velká cena Temelína
detail PF HP0014 Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 12.03.2019 12:28 Diplomový seminář z tematického okruhu právo životního prostředí - termín LS 2018/19
detail PF HP0682 Teorie práva II prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 11.03.2019 23:11 Seminář prof. Kühna Interpretace
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 11.03.2019 13:03 Nabídka zájmového sportu v rámci TV oddílů v LS 2018/2019!
detail PF HV2002 Tělesná výchova II. Mgr. Růžena Kosová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 11.03.2019 10:41 Rugby - oddíl TV
detail PF HP0805 Správní právo IV. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 10.03.2019 22:00 Prezentace StavP-Oprava
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 05.03.2019 14:53 Termín 1. a 2. části státní zkoušky v květnu 2019
detail PF HP0015 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 04.03.2019 12:28 Diplomový seminář - KMP
detail PF HP1811 Introduction to the English Legal System 18bHP1811p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 03.03.2019 14:47 IELS - rozpis přednášek
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 28.02.2019 09:33 Úvodní přednáška do diplomového semináře - náhradní termín
detail PF HP0030 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.02.2019 09:41 Diplomový seminář z Mezinárodního práva soukromého a PMO - letní semestr 2018/2019
detail PF HP0007 Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.02.2019 09:37 Diplomový seminář z Obchodního práva - letní semestr 2018/2019
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 21.02.2019 12:39 Konzultační hodiny - prof. Šturma
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 15.02.2019 13:21 Informace ke konzultačním hodinám pedagogů Katedry obchodního práva - letní sem. 2018/19
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 12.02.2019 09:01 Informace o nadlimitním zápisu do předmětů
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 28.01.2019 10:12 Informace k odborné praxi na SZ - LS 2018-2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 23.01.2019 14:08 Zkouška TP III. - 24.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.01.2019 10:33 Turnaje ve volejbalu a stolním tenisu a Core 4 You cvičení - výsledky, hodnocení, fotky
detail PF HP0003 Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 14.01.2019 22:27 Termíny diplomového semináře na katedře politologie a sociologie
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.01.2019 16:04 Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Obchodní právo I
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 09.01.2019 15:45 Zkouška TP III. - 9.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail PF   18bHP3804x01 JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.11.2018 11:14 povinně volitelný předmět z mezinárodního práva soukromého
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.11.2018 12:27 Upozornění na zvýšenou ochranu osobních věcí v šatnách KTV na PF !!!
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.10.2018 11:54 Konzultace doc. Sovové
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 23.10.2018 11:32 Odevzdávání diplomových prací v akadem.roce 2018/19
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.10.2018 13:39 Potvrzení z praxe na soudech - evidence docházky - odevzdávání vyplněných formulářů
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 05.10.2018 11:51 Termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2018/2019 - Katedra obchodního práva
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 03.10.2018 14:12 Výsledek výběrového řízení na pomocné vědecké síly pro ak. rok 2018/2019
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.10.2018 13:43 Oznámení k termínům KLP v akad. roce 2018/2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 19.09.2018 11:54 Informace k odborné praxi na SZ - ZS 2018-2019
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.08.2018 13:16 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 3.9.2018
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.02.2018 17:32 Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
Počet nalezených lístků: 66
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK