NástěnkaNástěnka(verze: 233)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail PF HP0851 Mezinárodní právo veřejné I Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 19.10.2017 13:51 MPV I - semináře JUDr. Lipovského 19.10.2017 - od 16:00 a18:00 hodin
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.10.2017 11:58 AMCR v běhu 17.listopadu 2017
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.10.2017 11:55 AMCR survival jednotlivců
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Katedra evropského práva (22-KEP) 19.10.2017 09:32 Zrušení semináře EP I. seminární skupiny P. Navrátila dne 19. 10. 2017
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 19.10.2017 08:39 Zrušení konzultačních hodin prof. Jelínka - 24.10.2017
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.10.2017 12:15 Obhajoba diplomové práce, specializ. státnice dne 24.10.2017
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.10.2017 09:32 Přesun konzultačních hodin JUDr.Petra Čecha,Ph.D.,LL.M. ze dne 25.10.2017
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 17.10.2017 11:26 Konzultace doc. Sovové
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.10.2017 10:29 Přesun konzultačních hodin JUDr.Mgr.Magdaleny Pfeiffer,Ph.D. z 19.10.2017
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 17.10.2017 09:08 Změna konzultačních hodin Mgr. L. Aldorfa - 17.10.2017
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 17.10.2017 08:50 Změna konzultačních hodin JUDr. Pelce - 17.10.2017
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Katedra evropského práva (22-KEP) 16.10.2017 11:24 Katedra evropského práva vyhlašuje termín diplomového semináře
detail PF HP0681 Teorie práva I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 16.10.2017 11:07 Seminář 23.10.2017
detail PF HP0681 Teorie práva I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 16.10.2017 10:59 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři doc. Kühna
detail PF HP0681 Teorie práva I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 16.10.2017 10:59 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail PF HP0282 Občanské právo procesní II Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 16.10.2017 10:17 Domácí příprava na semináře dr.Pohla - OPP II
detail PF   PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 15.10.2017 19:53 Mimořádná změna úředních hodin dr. Tomaščínové
detail PF HP0592 Teorie národního hospodářství II JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Katedra národního hospodářství (22-KNH) 12.10.2017 15:01 Informace k seminářům u dr. Borkovce
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.10.2017 13:55 Informace ke klauzurní práci z obchodního práva konané dne 13. října 2017
detail PF HP0592 Teorie národního hospodářství II JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. Katedra národního hospodářství (22-KNH) 12.10.2017 10:40 TNH - Hraba; Aktuální přehled témat vystoupení na semináři k 12.10.2017
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 11.10.2017 13:15 1. a 2. část státní zkoušky
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 11.10.2017 11:26 Konzultační hodiny - dr. Handrlici
detail PF HP0282 Občanské právo procesní II Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 10.10.2017 11:29 Semináře dr.Pohla - domácí úkol
detail PF HP0282 Občanské právo procesní II Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 10.10.2017 10:56 Domácí příprava na semináře dr.Pohla - OPP II
detail PF HP0030 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 10.10.2017 10:24 Diplomový seminář z Mezinárod. práva soukromého a PMO v zimním semestru akad. r. 2017/2018
detail PF   Eva Kučerová Katedra jazyků (22-KJ) 10.10.2017 10:19 Mgr. Žytková - latina - konzultace
detail PF HP0007 Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 10.10.2017 10:16 Diplomový seminář z Obchodního práva v zimním semestru akad. r. 2017/2018
detail PF HP0681 Teorie práva I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 09.10.2017 12:46 Seminář teorie práva doc. Kühna dne 16.10.2017
detail PF HV2076 Aktuální otázky ústavního práva JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 09.10.2017 10:46 Zápis na věd. sem. Aktuální otázky ústavního práva
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 09.10.2017 10:37 TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ - obhajoba leden a květen 2018
detail PF HP0851 Mezinárodní právo veřejné I 17aHP0851x01 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 09.10.2017 10:00 MPV I - seminář Mgr. Svoboda 9.10.2017
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.10.2017 10:46 Výsledek výběrového řízení na místa pomocných vědeckých sil pro ak. rok 2017/18
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 06.10.2017 09:32 Změny konzultačních hodin dr. L. Joskové v 41. a 43. kalendářním týdnu
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.10.2017 09:16 Informace k Vědeckému semináři z TP - ZS 2017/18
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 05.10.2017 15:46 Harmonogram obhajob diplomových prací - říjen
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 04.10.2017 11:12 Konzultační hodiny doc. Balaš
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 03.10.2017 12:50 Konzultační hodiny členů katedry TP v zimním semestru 2017/2018
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 02.10.2017 12:22 Přihlašování na termíny KLP - Obchodní právo - akademický rok 2017/2018
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Katedra právních dějin (22-KPD) 28.09.2017 17:53 Zrušení konsultačních hodin
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 27.09.2017 15:06 Oznámení k žádostem o nadlimitní zápis předmětů
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.09.2017 12:42 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obch. práva - zkouškové období zimního semestru
detail PF HV2076 Aktuální otázky ústavního práva JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 22.09.2017 16:17 Zápis na věd. sem. Aktuální otázky ústavního práva
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 22.09.2017 08:03 Vysokoškolská volejbalová liga
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 21.09.2017 11:22 Konzultační hodiny účitelů ÚAP
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 18.09.2017 15:09 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost - provoz v září a akademickém roce 2017/2018
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.09.2017 10:07 Akademické mistrovství ČR v šermu
detail PF HV2001 Tělesná výchova I. Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 06.09.2017 18:00 Charakteristika cvičebních a plaveckých TV oddílů pro ZS 2017/2018
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 16.08.2017 17:31 Dodatečné zpřístupnění zápočtového testu z Obchodního práva I.
detail PF HP0805 Správní právo IV. Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 29.06.2017 13:53 Informace o KLP č. 3 ze dne 23.6.2017
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 20.06.2017 12:42 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - školní rok 2017/2018
detail PF HP0805 Správní právo IV. Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.06.2017 09:05 Informace o KLP č. 2 ze dne 26.5.2017
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 26.05.2017 11:37 Výsledky klauzurních prací z 12.5.2017 - Zadání + řešení KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF HP0805 Správní právo IV. Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 04.05.2017 12:55 KLP č. - nahlížení, zadání a řešení
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 02.05.2017 13:27 Výsledky klauzurních prací ze 7.4.2017 - Zadání + řešení KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.04.2017 13:47 Věcná práva přednášky
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné zadání KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné řešení KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 10.03.2017 12:12 Diplomový seminář z trestního práva - 31.3.2017
detail PF   Mgr. Vladimíra Kvasničková Katedra jazyků (22-KJ) 25.01.2017 18:29 změna úředních hodin: 26.1. 2017
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 31.10.2016 16:27 Seminář z předmětu Pracovního práva II. Dr. Morávka dne 1. listopadu 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.10.2016 10:40 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. října 2016 z pracovních důvodů zrušeny
detail PF HP1152 Právo sociálního zabezpečení II JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.05.2016 23:16 Dodatečný termín na zkoušku z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. - 30. 6. 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.04.2016 08:24 Seminář doc. Štangové z předmětu Pracovní právo I. dne 27. dubna 2016 od 16:00
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.11.2015 13:12 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 1. 12. 2015
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.11.2015 13:11 Seminář z předmětu Pracovní právo II. JUDr. Morávka od 8:00 dne 1.12:2015
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 08.07.2015 21:35 Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezpečení II. - nové termíny na zkoušky
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail PF HK0030 Obchodní právo - KLP JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 27.02.2013 17:25 Informace k povinně volitelným předmětům z oboru obchodního práva (korekvizita)
Počet nalezených lístků: 83
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK