NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 19.12.2018 09:18 Zrušení konzultačních hodin dr. Vanduchové - 19.12.2018
detail PF HP0891 České a československé právní dějiny I Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 18.12.2018 12:40 Výsledky
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.12.2018 11:59 Rušení konzultačních hodin dr. K. Eichlerové dne 7. ledna 2019
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 18.12.2018 09:52 Konzultační hodiny JUDr. Morávka se dne 18.12.2018 ruší
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.12.2018 10:58 Zájmová a náhradní TV v zimním zkouškovém období 2018/2019
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.12.2018 10:55 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost mimo provoz o vánočních svátcích !
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Katedra evropského práva (22-KEP) 14.12.2018 17:00 Konzultační hodiny - P. Navrátil (v týdnu od 17. 12. 2018)
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.12.2018 13:21 VŠ liga a OPVŠ Praha a Čech v běhu na lyžích
detail PF HP1000 Občanské právo hmotné a procesní - KLP 18aHP1000x01 JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 14.12.2018 12:58 KLP: řešení + výsledky + nahlížení
detail PF HV2006 Tělovýchovný kurz - zimní I Mgr. Růžena Kosová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 13.12.2018 13:22 ZTVK - KURZ SEBEOBRANY
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 11.12.2018 12:38 AM v běhu na lyžích
detail PF   Michal Palásek Centrum právních dovedností (22-CPD) 10.12.2018 10:43 Testovací lístek
detail PF HP0681 Teorie práva I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 08.12.2018 16:17 Poslední dva semináře Prof Kühna
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 29.11.2018 12:08 AM ČR v alpských disciplínách
detail PF   18bHP3804x01 JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.11.2018 11:14 povinně volitelný předmět z mezinárodního práva soukromého
detail PF   JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.11.2018 11:03 diplomové úkoly z obchodního práva a mezinárodního práva soukromého
detail PF   JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.11.2018 10:55 stanovení termínu první a druhé části SZZ obchodního práva a mezinárodního práva soukrom.
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 29.11.2018 08:58 Vyzvednutí diplomových úkolů
detail PF HP0392 Právo životního prostředí II JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 27.11.2018 15:04 Sdělení studentům - zkouškové 2019
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.11.2018 09:46 PRO DIPLOMANTY KPP A PSZ
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 26.11.2018 12:03 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 22.11.2018 13:23 náhradní termín diplomového semináře
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.11.2018 12:27 Upozornění na zvýšenou ochranu osobních věcí v šatnách KTV na PF !!!
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 19.11.2018 11:40 Konzultační hodiny učitelů ÚAP
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.11.2018 10:35 AMČR v halové atletice
detail PF HP0292 Obchodní právo II JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 15.11.2018 14:58 termíny zápočtového testu Obchodní právo II
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 13.11.2018 13:35 1. a 2. část státnice - lednový termín 2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 07.11.2018 10:51 Diplomový seminář trestního práva
detail PF HP0392 Právo životního prostředí II Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 06.11.2018 14:41 Sdělení studentům ke konání zkoušky z PŽP II
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.10.2018 08:35 konání zápočtového kolokvia z mezinárodního práva soukromého
detail PF HV2006 Tělovýchovný kurz - zimní I Mgr. Růžena Kosová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 26.10.2018 13:13 ZTVK - Lyžování v Italské Aprice
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.10.2018 11:54 Konzultace doc. Sovové
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 23.10.2018 11:32 Odevzdávání diplomových prací v akadem.roce 2018/19
detail PF HP0015 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 22.10.2018 12:42 Diplomový seminář - KMP
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.10.2018 20:41 Nabídka zimních TV kurzů 2019 s KTV PF
detail PF HP0681 Teorie práva I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 18.10.2018 18:52 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři doc. Kühna
detail PF HP0681 Teorie práva I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 18.10.2018 18:50 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail PF HP0007 Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.10.2018 10:34 Diplomový seminář z Obchodního práva v zimním semestru akad. roku 2018/2019
detail PF HP0030 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.10.2018 10:23 Diplomový seminář z Mezinárodního práva soukromého a PMO v zimním semestru akad. r. 2018/201
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.10.2018 10:18 Zimní TV kurzy KTV 2019
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.10.2018 10:14 Zimní TV kurzy 2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.10.2018 13:39 Potvrzení z praxe na soudech - evidence docházky - odevzdávání vyplněných formulářů
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 05.10.2018 11:51 Termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2018/2019 - Katedra obchodního práva
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 03.10.2018 14:12 Výsledek výběrového řízení na pomocné vědecké síly pro ak. rok 2018/2019
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.10.2018 13:43 Oznámení k termínům KLP v akad. roce 2018/2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 27.09.2018 10:58 Oznámení k žádostem o nadlimitní zápis předmětů
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 26.09.2018 13:35 KLP - 7.9.2018 - Zadání a řešení - Kleopatra
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 24.09.2018 09:13 Konzultační hodiny Katedry obchodního práva - zimní semestr akad. r. 2018/2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 19.09.2018 11:54 Informace k odborné praxi na SZ - ZS 2018-2019
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.08.2018 13:16 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 3.9.2018
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 25.06.2018 08:58 Výsledky KLP z 8.6.2018. Konzultační hodiny. Zadání + řešení KLP
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 14.03.2018 14:21 Cvičné zadání a řešení KLP - Modrý kód
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.02.2018 17:32 Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail PF HK0030 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
Počet nalezených lístků: 69
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK