NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Hledání lístků
  
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.05.2020 12:33 doing gender
detail PF HP0391 Právo životního prostředí I Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 25.05.2020 09:53 Zápočtové testy z PŽP I - distanční forma
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 24.05.2020 18:31 Konzultace Vančát
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 21.05.2020 13:48 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 21.05.2020 13:47 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II 19bHP0272p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 21.05.2020 13:46 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.05.2020 10:17 Konzultační a úřední hodiny Katedry tělesné výchovy
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 21.05.2020 09:19 KLP 7.5.2020 - Varovný příběh redaktora Vavřince - zadání a řešení KLP
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 20.05.2020 23:54 Upozornění! Posilovna na PF uzavřena!
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny prof. Jelínka
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva ve zkouškovém období
detail PF   JUDr. Marek Novák Katedra právních dějin (22-KPD) 20.05.2020 12:33 Nahlížení do testů z římského práva II
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Katedra právních dějin (22-KPD) 20.05.2020 02:26 Výsledky pondělních testů z ŘP II
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.05.2020 14:00 Zpráva ke zkouškovým termínům
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:43 Proseminář NZ distanční studium - výsledky online testů a možnost předtermínu opravy Sk
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:32 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testů před posledním online testem
detail PF   prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Katedra právních dějin (22-KPD) 18.05.2020 10:54 Sdělení všem studentům římského práva týkající se testů a zkoušek z tohoto oboru
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Katedra národního hospodářství (22-KNH) 17.05.2020 16:10 Konzultační hodiny členů katedry NH
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.05.2020 09:42 řešení k poslednímu samostudiu
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.05.2020 09:40 řešení k poslednímu samostudiu
detail PF HP0631 Politologie Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 15.05.2020 09:52 Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie konané dne 22.5. distančním způsobem v souv
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.05.2020 14:58 Přednáška doc. Lišky dne 14.5.2020
detail KTF KDKU251 Volitelná studijní exkurze Mgr. Jana Jansová Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 14.05.2020 12:34 Zápočet
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.05.2020 09:53 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - zkouškové období LS 2019/2020
detail PF HP0296 Obchodní právo III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 13.05.2020 19:41 Přednáška - spotřebitelské smlouvy
detail PF   prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera Katedra právních dějin (22-KPD) 13.05.2020 15:53 Informace o zkouškách prof. Tretery a doc. Horáka
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 13.05.2020 13:19 Upozornění při zápisu na zkoušky
detail PF HP1121 Insolvenční právo Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 13.05.2020 11:49 Vypsání nového zkouškového termínu
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.05.2020 09:18 konzultace per skype
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.05.2020 09:13 Prezentace 12. přednášky z II. semestru občanského práva - Autorské právo
detail KTF KSTE417 Světová náboženství a náboženská hnutí ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) 12.05.2020 21:10 Zkouška z předmětu Světová náboženství (KSTE 417)
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.05.2020 14:40 MPV II přednáška
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.05.2020 14:39 MPV II přednáška
detail PF HV3021 Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. 19bHV3021x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 12.05.2020 11:15 Ukončení distanční kontroly studia
detail 1.LF B00122 Oční lékařství Renáta Jelínková Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00750) 12.05.2020 07:49 Informace k distanční výuce
detail PF HV3032 Předstátnicová výuka ze správního práva 19bHV3032p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 12.05.2020 03:13 Přestátnicová výuka VI.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 11.05.2020 17:07 Přednáška Opp I 12. 5.
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 11.05.2020 13:41 Obhajoby diplomových prací KMP - odevzdání do 15.4.2020
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.05.2020 13:02 Nahlížení do únorové KLP - finální rozpis u všech učitelů
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 11.05.2020 12:34 Praktické konzultace
detail PF HP1000 Občanské právo hmotné a procesní - KLP 19aHP1000x01 doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 11.05.2020 07:58 Organizace KLP dne 15.5.2020 na KOP
detail PF HV3032 Předstátnicová výuka ze správního práva 19bHV3032p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 10.05.2020 00:13 Předstátnicová výuka V.
detail PF HP0296 Obchodní právo III JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:34 Zajištění v podnikání
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:27 Právo cenných papírů
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:07 Ochranné známky
detail PF HV3032 Předstátnicová výuka ze správního práva 19bHV3032p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 08.05.2020 01:48 Předstátnicová výuka III. a IV.
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 07.05.2020 17:52 náhrada za semináře OPH IV dne 7.5. paralelky x4 a x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 07.05.2020 17:50 náhrada za semináře OPH IV dne 7.5. paralelky x4 a x7
detail KTF KDKU078 Dějiny uměleckého řemesla 2 PhDr. Radek Martinek, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 07.05.2020 16:37 informace ke zkoušce
detail PF   JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) 07.05.2020 10:50 KFPFV - informace k distančnímu zakončení předmětů
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 07.05.2020 08:42 KONTROLA protokolů z praktických cvičení Fyziologie člověka
detail PF HV3032 Předstátnicová výuka ze správního práva 19bHV3032p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.05.2020 01:38 Předstátnicová výuka I. a II.
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 06.05.2020 15:45 Konzultační hodiny
detail 1.LF B03007 Kardiovaskulární medicína doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520) 06.05.2020 14:17 Stanovisko garantů interních oborů k výuce a zkoušení 5. a 6. ročníku
detail 1.LF B01399 Zkouška z interny doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520) 06.05.2020 14:17 Stanovisko garantů interních oborů k výuce a zkoušení 5. a 6. ročníku
detail 1.LF B00122 Oční lékařství Renáta Jelínková Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00750) 06.05.2020 08:03 Informace k distanční výuce kruhů 4015 a 4005
detail 1.LF B83012 Interna - pneumologie 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 05.05.2020 20:35 Subject Internal medicine-Pneumology 2
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Katedra právních dějin (22-KPD) 05.05.2020 18:56 Sdělení k termínům zkoušek
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.05.2020 17:00 OPH IV - náhrada za přednášku dne 12.5. (výživné) + doplňující info k ukončení kurzu
detail PF HV0144 Italština pro začátečníky II. 19bHV0144x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 15:19 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP1518 Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 13:47 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP1514 Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 13:45 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0157 Právnická francouzština IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 13:43 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.05.2020 11:57 náhrada dnešní přednášky OPH IV
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.05.2020 11:06 Doplňující informace k postupovým zkouškám na KOP
detail PF HP0155 Právnická francouzština IV 19bHP0155x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 10:43 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0152 Právnická francouzština II 19bHP0152x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 05.05.2020 10:32 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x14 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.05.2020 09:24 Zápočtový test Opp I (x14) - seminární skupina dr. Krenka
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x13 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.05.2020 09:23 Zápočtový test Opp I (x13) - seminární skupina dr. Krenka
detail KTF KDKU025 Seminář středověkého umění 2 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 04.05.2020 18:37 referáty
detail FTVS PPLS118 Plavání II 19bPPLS118x06 Mgr. Aleš Zenáhlík Plavecké sporty (51-600500) 04.05.2020 16:12 Praktické výstupy - odchylky a jejich náprava - sk po 13.45
detail FTVS PPLS118 Plavání II 19bPPLS118x07 Mgr. Aleš Zenáhlík Plavecké sporty (51-600500) 04.05.2020 16:11 Praktické výstupy - odchylky a jejich náprava - sk po 13.00
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 04.05.2020 16:11 Informace ke zkouškovým termínům ZP II a ZP - případové studie
detail FTVS PPLS118 Plavání II 19bPPLS118x01 Mgr. Aleš Zenáhlík Plavecké sporty (51-600500) 04.05.2020 16:10 Praktické výstupy - odchylky a jejich náprava - sk st 13.00
detail KTF KDKU011 Křesťanská ikonografie 2 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 04.05.2020 11:37 odkaz na přednášky
detail KTF KDKU106 Česká desková malba 14.-15. století prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 04.05.2020 11:36 odkaz na přednášky
detail KTF   prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 04.05.2020 11:36 Konzultační hodiny
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 04.05.2020 11:04 I. a II. část SZZK z EP
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 04.05.2020 09:21 Zápočtový test Opp I (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 04.05.2020 09:19 Zápočtový test Opp I (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 04.05.2020 09:18 Zápočtový test z Opp I (x06)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 04.05.2020 09:17 Zápočtový test Opp I (x05)
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 03.05.2020 18:27 Odevzdávání DP - KMP obhajoby červen 2020
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.05.2020 20:16 Přednáška - právo průmyslového vlastnictví
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.05.2020 17:34 Nahlížení a přezkum únorové KLP
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 15:08 Proseminář NZ dálkové studium - doplňující informace k testům
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 14:41 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testu J. spory a J. učedníci a info o dalš
detail PF HP0805 Správní právo IV. 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 01.05.2020 12:52 KLP 1/2020 - zadání a vzorové řešení
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k dr. Krejčíkové Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace ing. Gajdáčka z přednášky ZP II - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k mgr. Povolné Reprodukční práva
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Prezentace k mgr. Juráskové Řízení zdravotnického zařízení
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Materiály k přednášce dr. Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Materiály k přednášce ZP II dr. Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace - Mgr. Vácha Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Teska Arnoštová - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace doc. Sovová - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Šolc - Výzkum
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Holčapek - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 30.04.2020 17:50 náhrada za seminář OPH IV x4 a x7 dne 30.4.
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 30.04.2020 17:48 náhrada za seminář OPH IV x4 a x7 dne 30.4.
detail PF HB0631 CŽV - Politologie Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 30.04.2020 14:10 Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 30.04.2020 13:25 Seminář OPH IV. 4.5.2020 - online via Meet v 10h
detail MFF NMET518 Scénáře změny klimatu 19bNMET518p1 Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 30.04.2020 12:32 Rozdělení témat
detail 1.LF B00602 Interna - geriatrie MUDr. Pavla Mádlová Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00590) 30.04.2020 11:12 Výuka na Geriatrické klinice a konzultace
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 08:01 Informace 30.4.2020
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:45 Doping
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:44 Komentář k videím
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:43 trenér Ester Ledecké
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:42 Komunikační dovednosti trenéra-výběr z disertace
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:40 Trenér
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 30.04.2020 00:38 Doplněný kvíz
detail PF HP1121 Insolvenční právo doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.04.2020 11:51 Omluva a instrukce k testu
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.04.2020 10:30 prezentace 11. přednášky - správa cizího majetku; svěřenský fond
detail KTF   Mgr. Jana Jansová Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 29.04.2020 09:58 sekretariát ÚDKU KTF - kontakt
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail FTVS PATL112K Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 29.04.2020 07:30 Atletika I. pro studenty KS 112K
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 29.04.2020 01:56 Termíny blokových kurzů v letním semestru 2019/2020 - Vančát
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 29.04.2020 01:55 Relační malba I, II
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 29.04.2020 01:54 Intermediální tvorba I
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 29.04.2020 01:52 Vančát - zrušení květnových blokových kurzů v Husinci
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 28.04.2020 23:08 Evropské právo II - Azylová a migrační politika EU
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 28.04.2020 13:47 přednška OPH IV - NRP
detail KTF KDKU014 Gotická architektura 2 Ing. Petr Macek, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 28.04.2020 12:38 Referáty a zkouška.
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 28.04.2020 12:15 Odevzdání DP na KPP a PSZ - upozornění
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí 19bHP0332p1 JUDr. Iveta Bláhová Katedra občanského práva (22-KOP) 28.04.2020 11:39 Pokyny k distančnímu testu z Katastru nemovitostí
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 28.04.2020 11:28 Přednáška Právo vnějších vztahů EU a SZBP
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 27.04.2020 20:57 Text přednášky z OPP I na 28.4.
detail PF   JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 27.04.2020 12:45 Katedra trestního práva - přehled distanční výuky a kontrol studia
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 27.04.2020 11:38 MPV II přednáška - Diplomatické právo 22.4.2020
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.04.2020 22:14 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.04.2020 22:13 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.04.2020 22:12 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x6)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.04.2020 22:11 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x5)
detail 1.LF B83012 Interna - pneumologie 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 26.04.2020 17:44 Information for students
detail KTF KBIB029 Biblická teologie Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 24.04.2020 17:29 konzultace a zkouška
detail KTF KBIB402 Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciální Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 24.04.2020 17:24 konzultace
detail KTF KBIB405 Starozákonní teologie a exegeze I. Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 24.04.2020 17:23 konzultace
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 24.04.2020 17:23 konzultace
detail KTF KBIB401 Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihy Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 24.04.2020 17:22 konzultace
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.04.2020 17:15 Kolokvia z OPH I, OPH III, OPP I a OPP II
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 24.04.2020 16:32 Katedra správního práva a správní vědy - přehled distanční výuky a kontroly studia
detail PF HP1171 Ústavní právo I doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 24.04.2020 14:13 Přehled podkladů k přednáškám z ústavního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF HP0805 Správní právo IV. 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 24.04.2020 08:29 Informace k organizaci výuky předmětu Správní právo IV (aktualizovaná verze)
detail PF HP0702 Správní právo II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 24.04.2020 02:49 Přednáška SP II - Mimořádné OP - P. Svoboda
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 23.04.2020 20:55 náhrada semináře OPH IV dne 23. 4. x4 a x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 23.04.2020 20:53 náhrada semináře OPH IV dne 23. 4. x4 a x7
detail PF HP1172 Ústavní právo II Zuzana Peřinová Katedra ústavního práva (22-KUP) 23.04.2020 15:51 ÚP II - postupové zkoušky
detail PF HP1171 Ústavní právo I Zuzana Peřinová Katedra ústavního práva (22-KUP) 23.04.2020 15:46 ÚP I - Klasifikovaný zápočet
detail FTVS PATL099N Sportovní specializace 4 - atletika - řízení tréninku /TR/ PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 23.04.2020 13:53 zpřesňující informace k předmětu (i pro PATL098N)
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 23.04.2020 12:34 Katedra Obchodního práva - nové červnové termíny k odevzdání diplomových prací
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 23.04.2020 09:50 Přednáška doc. Lišky dne 23. dubna 2020
detail KTF KDKU250 Studijní exkurze prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.04.2020 14:34 Témata referátů
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.04.2020 13:25 prezentace 10. přednášky z věcných práv
detail PF   JUDr. Petra Žikovská Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 22.04.2020 12:47 Diplomové práce
detail PF HP0851 Mezinárodní právo veřejné I Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 22.04.2020 09:57 MPV I - celokatederní test
detail PF HP0805 Správní právo IV. 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 21.04.2020 16:45 Seznam přednášek Správní právo IV online
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 21.04.2020 11:04 Právo proti nekalé soutěži
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 21.04.2020 10:10 OPH IV - přednáška - Osvojení
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.04.2020 00:43 Proseminář SZ - Distanční studium - výsledky testů NZ po 17.4.2020 a info o posledním testu a
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.04.2020 23:47 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky dalšího online testu a info o další výuce
detail PF HP3716 Parlament České republiky - teorie a praxe JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 20.04.2020 15:58 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.04.2020 11:09 prezentace 9. přednášky věcných práv
detail PF HP0271 Občanské právo hmotné I doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.04.2020 09:39 Konzultace pro studenty 5. ročníku
detail PF HB0631 CŽV - Politologie Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 20.04.2020 08:51 Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.04.2020 08:19 Seminář OPH IV online Meet dnes v 10h.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.04.2020 23:22 Seminář na den 27. 4. (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.04.2020 23:21 Seminář na den 27. 4. (x6)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.04.2020 23:18 Seminář na den 20. 4. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.04.2020 23:16 Seminář na den 20. 4. (x5)
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 19.04.2020 12:03 MPV přednáška - Mezinárodní organizace
detail PF HP2029 Volební právo a volební systémy JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 17.04.2020 15:28 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP1201 Ústavní systémy JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 17.04.2020 15:27 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP3621 Proměny státnosti v procesu europeizace JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 17.04.2020 15:26 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP1881 Právo a bezpečnost státu JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 17.04.2020 15:26 Kontrola studia distanční formou
detail PF HV2076 Aktuální otázky ústavního práva JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Katedra ústavního práva (22-KUP) 17.04.2020 15:25 Kontrola studia distanční formou
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 17.04.2020 12:27 Kontrola studia předmětů LS 2019/20
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.04.2020 17:10 materiály+samostudium náhradou za semináře OPH IV x4 a x7 dne 16.4.2020
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.04.2020 17:08 materiály+samostudium náhradou za semináře OPH IV x4 a x7 dne 16.4.2020
detail PF HV2002 Tělesná výchova II. Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 16.04.2020 15:45 Obecné pokyny k zápočtům z TV za LS 2019/2020!
detail FTVS PPLS118 Plavání II 19bPPLS118x04 Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 16.04.2020 13:40 Zadání 1 pro skupinu 04
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 16.04.2020 11:42 Katedra Obchodního práva - Zpráva k Diplomovým seminářům v období distanční výuky
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 16.04.2020 09:19 Distanční zkoušky KMP LS 2020
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Katedra národního hospodářství (22-KNH) 15.04.2020 22:36 Přehled distančních kontrol studia - předměty vyučované KNH
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.04.2020 22:24 Seminář Opp I (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.04.2020 22:23 Seminář Opp I (x6)
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.04.2020 20:54 Přehled distančních forem kontrol studia KOP
detail PF   Mgr. Viktor Hatina Centrum právních dovedností (22-CPD) 15.04.2020 18:00 Přehled distančních forem kontrol studia
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 15.04.2020 08:15 Sdělení vedoucího katedry k organizaci písemné části závěrečné kombinované zkoušky
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:59 Práce s talentem
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:58 Děti a sport
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:56 Stres a zranění
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:55 Přetrénování
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:53 Motivace
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.04.2020 23:50 Informace 14.4.2020
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 14.04.2020 20:35 Kontrola studia
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 14.04.2020 20:35 Kontrola studia
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.04.2020 12:55 Nabídka letních TV kurzů pro studenty
detail PF   Zuzana Peřinová Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 14.04.2020 12:36 distanční výuka
detail MFF NMMA263 Proseminář z Matematické analýzy 4 19bNMMA263x01 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Katedra matematické analýzy (32-KMA) 14.04.2020 11:22 K zápočtu z prosemináře
detail PF HS1012 Správní právo - obhajoba diplomové práce Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 14.04.2020 10:58 Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části SZZK
detail PF HP0223 Kriminologie II. doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 13.04.2020 23:38 Kriminologie II. - distanční forma kontroly studia
detail PF HP3903 Český jazyk pro rodilé mluvčí slovenštiny 19bHP3903x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 08:16 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1366 Lingvistika a právo 19bHP1366x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 08:10 distanční forma kontroly studia
detail PF HV1688 Španělština pro pokročilé II. 19bHV1688x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 08:06 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1557 Právnická španělština jako další cizí jazyk IV. PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 07:56 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1397 Právnická španělština IV PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 07:55 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1372 Právnická španělština II 19bHP1372x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 07:53 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1512 Právnická španělština jako další cizí jazyk II. PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 13.04.2020 07:52 distanční forma kontroly studia
detail PF HP0805 Správní právo IV. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 13.04.2020 05:14 Seminář SP IV - P. Svoboda (KLP 1/2018)
detail PF HP2070 Mediální právo JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 12.04.2020 10:42 Zkouška
detail PF HV3031 Předstátnicová výuka z obchodního práva JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.04.2020 14:51 Předstátnicová výuka 1
detail PF HP0702 Správní právo II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 11.04.2020 01:16 Přednáška SP II - P. Svoboda
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 10.04.2020 18:31 Evropské právo II - Svoboda usazování
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 10.04.2020 18:30 Evropské právo II - Volný pohyb služeb
detail PF HV3030 Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního 19bHV3030p1 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 12:06 Předstátnicová výuka - dědické právo - příklady k procvičování - prof. Dvořák
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277p1 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 12:04 Příklady z dědického práva I. - prof. Dvořák
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x08 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:51 Seminář doc. Salače
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x05 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:50 Seminář doc. Salače
detail PF HP0021 Bytové právo 19bHP0021p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:47 Přednášky - Bytové právo - doc. Salač
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:46 Přednáška - Nájem - doc. Salač
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:42 Přednášky z OPH IV - doc. Salač
detail PF HV3030 Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního 19bHV3030p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 10.04.2020 11:38 Předstátnicová přednáška - Rodinné právo - doc. Salač
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 19bKDKU063x01 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 09.04.2020 14:29 Témata seminárních prací
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ 19bL0505x02 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 12:00 Proseminář NZ distanční studium - výsledek on -line testu a další on -line výuka
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ 19bL0505x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 11:42 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky on -line testu a další on -line výuka
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 09.04.2020 11:08 náhrada za seminář dne 9.4. OPH IV x4 a x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 09.04.2020 11:05 náhrada za seminář dne 9.4. OPH IV x4 a x7
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 08.04.2020 14:15 Prezentace 8. přednášky z věcných práv
detail PF HP2019 Právo duševního vlastnictví II. JUDr. Petra Žikovská Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 08.04.2020 13:12 Zkoušení PDV II
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 07.04.2020 10:36 Rozhodnutí ve věcech trestních, TOPO - distanční forma výuky
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II 19bHP0852p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 07.04.2020 09:51 MPV II přednáška - 8.4.2020
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.04.2020 07:43 Přednáška SP II. - správní řízení III.
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 22:12 Přednáška Opp III 7. 4.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 22:10 Přednáška Opp I 7. 4.
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 06.04.2020 15:14 MPV II přednáška - 1.4.2020
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 06.04.2020 12:44 PP prezentace - přednáška Placení a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku (24
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 12:08 zadání seminární práce podklad
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 11:43 vybrané studijní materiály k teoretickému uchopení Genderu
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 11:01 Seminář OPH IV. 6.4.2020 - samostudium a procvičení (týden IV.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.04.2020 22:11 Seminář ze dne 6. 4. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.04.2020 22:10 Seminář ze dne 6. 4. (x5)
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 05.04.2020 10:09 Podklady pro přednášku - Aqua-fitness
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.04.2020 15:21 Informace k ATL. I
detail PF HV2005 Tělovýchovný kurz - letní I Mgr. et Mgr. Petra Tomšová, DiS. Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 03.04.2020 12:09 LTVK Nové Město nad Metují
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 03.04.2020 10:17 zadání výstupů
detail PF HP1121 Insolvenční právo doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 03.04.2020 09:12 Doplnění povinné literatury s ohledem na distanční formu výuky - odborné články
detail PF HP3036 Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context Sean Davidson Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 21:48 possible to complete course through distance means
detail PF HP3628 Islam in Europe - ECHR Case Law Sean Davidson Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 21:46 possible to complete course through distance means
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 16:45 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 16:43 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP1525 Presentation Skills for Lawyers I. PhDr. Jana Dvořáková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:55 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525)
detail PF HP1694 Latina pro právníky IV. Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:04 Latina IV - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1692 Latina pro právníky II Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:01 Latina II - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1694 Latina pro právníky IV. Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky IV
detail PF HP1692 Latina pro právníky II Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky II
detail PF HP0164 Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk IV
detail PF HP0162 Právnická ruština jako další cizí jazyk II. Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:45 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk II
detail PF HP1382 Právnická ruština II Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:43 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština II
detail PF HP1385 Právnická ruština IV Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:42 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština IV
detail PF HV3625 IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System) PhDr. Martin Starý Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 13:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625)
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 01.04.2020 13:13 prezentace 7. přednášky věcných práv
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.04.2020 12:58 Diskuze k různým právním otázkám současné epidemiologické situace
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 01.04.2020 12:51 Přednáška SP II. - správní řízení II.
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 01.04.2020 01:10 Relaxace-text
detail PF HV3902 Language of Contracts Mgr. Vladimíra Kvasničková Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 19:04 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Language of Contracts (HV3902)
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:58 Reflexe k úkolu č.1
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:50 Informace k samostudiu za výuku dne 31.3.2020
detail PF HP1492 Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. PhDr. Renata Hrubá Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 16:45 Právnická angličtina jako další cizí jazyk II
detail PF HP1494 Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. PhDr. Renata Hrubá Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 16:44 Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:44 Úkol č.3
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:32 Instrukce k úkolu č.2
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:31 Sebedůvěra
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:30 Teorie vlivu úzkosti na výkon
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:29 Principy psychologické přípravy
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:28 Relaxace
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:28 Cíle
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:27 Imaginace
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 31.03.2020 15:38 Aktuální informace ke státním zkouškám.
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 31.03.2020 15:38 State examination - important communication.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail PF HP3901 Translating Czech Company Law into English Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 12:29 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Translating Czech Company Law into English (HP3901)
detail PF HP1402 Legal English for Commercial Practice: Finance Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 12:25 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Legal English for Commercial Practice: Finance
detail PF HD117 Italský jazyk 19aHD117x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:39 Distanční forma kontroly studia
detail PF HD114 Francouzský jazyk 19bHD114x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:37 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1518 Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:30 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV3021 Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. 19bHV3021x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:28 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV0144 Italština pro začátečníky II. 19bHV0144x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:24 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0155 Právnická francouzština IV 19bHP0155x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0157 Právnická francouzština IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1514 Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:18 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0152 Právnická francouzština II 19bHP0152x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:17 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0142 Právnická italština jako další cizí jazyk II. 19bHP0142x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:14 Distanční forma kontroly studia
detail 1.LF B01269 Základy vývojové psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610) 31.03.2020 09:57 Základy vývojové psychologie
detail PF HP3904 Academic writing Mgr. Eva Dvořáková Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 08:21 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Academic writing - HP3904
detail PF   19aHP0014x01 Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 30.03.2020 21:08 Změna podmínky absolvování diplomového semináře
detail PF HP0312 Právnická angličtina II Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina II (kód HP0312)
detail PF HP0317 Právnická angličtina IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317)
detail PF HP0315 Právnická angličtina IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:13 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0315)
detail PF HP0661 Právní režimy mezinárodních prostorů 19bHP0661p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:50 Právní režimy mezinárodních prostorů - prof. JUDr. Jan Ondřej
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:36 MPV II přednáška - 18.3.2020
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:29 MPV II - přednáška 11.3.2020
detail FTVS PPPD084TSA Psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 30.03.2020 14:27 Psychologie
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 30.03.2020 14:11 Seminář OPH IV. 30.3.2020 - samostudium a procvičení (týden III.) - obě skupiny
detail 1.LF B01269 Základy vývojové psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610) 30.03.2020 14:05 Základy vývojové psychologie
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 30.03.2020 11:53 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x06)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x11)
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 2
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 1 - k 30.3.2020
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:40 sdělení prvních termínů písemné části závěrečné zk. z předmětu EP II.
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:39 přednáška prof. Tomáška z Evropského práva II. - k 23.3.2020
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:39 Pondělní přednáška prof. Tomáška se nahrazuje přiloženým videem - k 16.3.2020
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.03.2020 21:00 semináře OPH IV 26.3. x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.03.2020 20:58 semináře OPH IV 26.3. x4
detail KTF KDKU030 Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2 PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 26.03.2020 12:38 Podklady a instrukce k přednáškám z Přehledu antického a středověkého umění
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 19bKBIB013p1 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 26.03.2020 07:11 Studium po Velikonocích
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 11:12 Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 22:57 Náhradní přednášky Fyzilogie I
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 21:02 Náhradní přednášky Fyziologie člověka
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 16:49 Náhrada dnešní přednášky (zájezd+ přeprava, doc. Frinta)
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 24.03.2020 11:08 Přednáška SP II. - správní řízení I.
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 09:19 Úvod do rodinného práva - prezentace přednáška 24.3.2020
detail KTF KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění 2 19bKDKU034p1 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:47 Informace pro studenty
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 23.03.2020 14:29 Diplomový seminář KMP
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 19bKDKU063x01 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:27 Informace studentům
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 23.03.2020 08:57 Seminář OPH IV. 23.3.2020 - samostudium a procvičení (týden II.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:39 Seminář ze dne 23. 3. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:38 Seminář ze dne 23. 3. (x5)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:18 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:17 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x06)
detail KTF KDKU286 Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 16:28 Samostudium
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:42 Seminární práce
detail KTF KDKU010 Proseminář dějin umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:39 Proseminární práce - témata architektury
detail KTF KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:34 Prezentace - barokní architektura v Čechách
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:10 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:09 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x7 - náhrada
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x4 - náhrada
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 20.03.2020 13:49 Přednáška - obchodní rejstřík
detail FF APD516061 Sociologie výchovy doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:53 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD516061 Sociologie výchovy doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:27 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD160038 Sociologie výchovy 19bAPD160038p2 doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:23 sociologie výchovy 2019_2020
detail 1.LF B00410 Interna - nefrologie doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511) 20.03.2020 08:35 Distanční výuka
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.03.2020 13:48 Specializace vrhy-hody PATL070 - Disk a síla vrhačů
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP1171 Ústavní právo I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail 1.LF B00307 Interna - hematologie Aneta Zumrová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 18.03.2020 13:30 Aktuální informace k výuce 5. ročníku
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:34 Specializace vrhy - hody, přednáška oštěp
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:31 Přednáška z ATL. I. - vrh koulí, hod míčkem
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2020 17:18 Prosem NZ - Výsledek 1. testu a organizace výuky v době omezení přímého kontaktu
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 16.03.2020 13:50 Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ro
detail PF HSSO2 Contracts and Torts 19bHSSO2p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.03.2020 11:37 Answers for WP 04 uploaded
detail PF HP0331 Právní ochrana dítěte 19bHP0331p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.03.2020 11:25 přednáška doc. Frinty dne 16.3. - náhradní materiály
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 16.03.2020 10:23 Distanční studium/ 2
detail FTVS PATL650 Athletic Conditioning Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:21 Presentations of theory lessons
detail FTVS PATL091 Teorie a základy didaktiky atletiky Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:14 Přednášky
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 17:36 Seminář ze dne 16. 3. (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 17:31 Seminář ze dne 16. 3. (x6)
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail PF   19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.03.2020 16:05 prezentace 4. prednasky "Vecna prava"
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.03.2020 13:30 Náhrada seminární výuky OPH IV - pondělí 16.3. obě skupiny
detail FSV   prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) 12.03.2020 13:19 My extraordinary consultation mode
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.03.2020 10:58 Náhrada za zrušenou výuku
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. Plavecké sporty (51-600500) 11.03.2020 10:43 Rozvrh čtvrtečních hospitací v TD
detail PF HP0765 Trestní právo IV. JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Katedra trestního práva (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.03.2020 00:04 Únorová KLP - nahlížení a námitky
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 10.03.2020 17:17 Distanční studium
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 22:00 Specializace Vrhy-hody č.3 - Vrh koulí
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 12:55 Hod kladivem - přednáška
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 06.03.2020 10:27 Dočasná změna na sekretariátu KTV
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.03.2020 10:04 nhst z hodiny
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 05.03.2020 07:49 Důležitá informace ke zkouškovým okruhům
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.03.2020 10:24 Náhradní přednášky fyziologie I
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.03.2020 09:39 týden 3
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 02.03.2020 15:05 2. hodina
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 02.03.2020 10:06 Diplomový seminář - náhradní termín
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.02.2020 21:35 prezentace týden 2
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.02.2020 18:54 Informace k postupovým zkouškám na KOP
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:21 Instrukce k úkolu č.1
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:10 První hodina
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:01 Info
detail FTVS PPLS120NK Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 25.02.2020 16:52 Okruhy ke zkoušce
detail PedF OPBT2T108A Fyziologie člověka 19bOPBT2T108Ax01 MUDr. Kamila Čížková Katedra tělesné výchovy (41-KTV) 25.02.2020 14:16 Otázky k praktickým cvičením z fyziologie a rozdělelení do skupin Po a Út
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 23.02.2020 19:16 konzultace v letním semestru
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.02.2020 19:24 Atletika 1 Přednáška 1
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:39 Doporučená literatura - tem. celek: Diagnostika a oprava plavecké techniky
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:36 Tématický plán pro skupinu s výukou St a Čt, zápočtové požadavky
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:35 Tématický plán pro skupiny s výukou Po a St, zápočtové požadavky
detail HTF L0113 Metody a techniky sociálního výzkumu II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2020 09:14 týden 1
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:33 týden 1
detail HTF L0075 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 18.02.2020 13:35 Cvičné zadání KLP - Mrazík
detail FHS   doc. Dr. phil. Pavel Himl Katedra obecné antropologie (24-KOA) 18.02.2020 10:50 Konzultační hodiny Pavla Himla v LS 2020
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.02.2020 17:02 Přednáška Specializace Vrhy - organizace předmětu + struktura vrhů
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.02.2020 12:26 Informace k odborné praxi na SZ - Letní semestr 2019/2020
detail 1.LF B02327 Perioperační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 11:47 Perioperační medicína
detail 1.LF B02327 Perioperační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 10:23 Perioperační medicína
detail 1.LF B02923 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 09:47 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 03.02.2020 09:32 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 29.01.2020 14:36 London Doctoral Summer School “The Doctoral Process and Beyond”
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 28.01.2020 14:12 Odevzdávání DP - KMP (obhajoby květen 2020)
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 21.01.2020 11:46 1. a 2. část státní zkoušky v květnu 2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail HTF L0164 Latina IV. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:19 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latina III. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:18 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:17 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:16 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latina I. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:15 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FTVS PPLS094 Teorie a základy didaktiky plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.01.2020 12:32 podklady ke zkoušce
detail FTVS PFYB033C Biochemie doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.01.2020 13:59 Important information
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.01.2020 19:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 07.01.2020 19:40 Podmínky zápočtu z Obchodního práva I.
detail FTVS PKIN156N Antropomotorika doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Antropomotorika doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail PF HS1014 Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail PF HP0703 Správní právo III Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 03.01.2020 15:24 Vymezení otázek k postupové zkoušce z předmětu Správní právo III.
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail MFF NMET061 Projektový seminář I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 02.12.2019 23:57 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 25.11.2019 09:16 Termíny zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail FTVS PATL077 Sportovní specializace IV - atletika - skoky /TR/ Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.11.2019 14:26 přednášky
detail HTF L0055 Etika sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 13.11.2019 09:31 HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES CONFERENCES 2019/2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail FTVS PATL017 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2019 09:06 Přednáška atletické poslování č. 1
detail MFF NOFY077 Úvod do Linuxu Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail FTVS PATL018 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2019 10:36 Atl. posil. teorie
detail HTF L0067 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0112 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Vývojová psychologie PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail FTVS PPPD070C Obecná psychologie PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail HTF L0086 Úvod do sociální a charitativní práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 Dějiny psychologie I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanika PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 506
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK