NástěnkaNástěnka(verze: 245)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 01.10.2023 21:47 KH
detail HTF LPAS13 Kultura mluveného projevu I. MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 01.10.2023 20:46 Konzultační hodina KMP I
detail KTF KHIS165 Středověká Praha a okolí prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 01.10.2023 11:56 Walk through medieval Prague 5.10. katedrála - Svatováclavská kaple
detail MFF NDBI025 Databázové systémy RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) 29.09.2023 13:50 Cvičení až od 3. týdne / Practicals from 3th week
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321) 29.09.2023 12:56 Sylabus 2023-2024
detail KTF KDKU098 Stavebně historický průzkum 2 22bKDKU098p1 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 27.09.2023 18:59 Přesun výuky ze ZS na LS 2024
detail KTF KDKU097 Stavebně historický průzkum 1 22aKDKU097p1 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 27.09.2023 18:58 Přesun výuky ze ZS na LS 2024
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 27.09.2023 16:29 Online semináře Právo životního prostředí I a II pro studenty na Erasmu
detail PF   Eva Kučerová Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 27.09.2023 14:56 Povinné předpisy ke studiu - SPRÁVNÍ PRÁVO - akadem. rok 2023/24
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 27.09.2023 13:34 Rozpis služeb lektorů KTV 2. - 6.10.2023
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 27.09.2023 12:08 Změna konzultačních hodin JUDr. Frankové 3.10.2023
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.09.2023 13:18 Zadání a řešení KLP ze dne 12. 9. 2023 a informace k výsledkům
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 26.09.2023 09:34 Pomocná studentská vědecká síla - výběrové řízení KTP
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 25.09.2023 09:01 Konzultační hodiny členů katedry TP - ZS 2023/2024
detail 1.LF B00304 Interna - gastroenterologie MUDr. Tomislav Švestka, CSc. IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540) 22.09.2023 08:15 Semináře gastroenterologie a hepatologie 1. blok
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 20.09.2023 11:20 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2023/24
detail MFF NBCM316 Počítačové modelování biomolekul 23aNBCM316p1 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 18.09.2023 12:32 termín výuky
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 18.09.2023 10:56 DP - obhajoby KMP leden 2024
detail HTF L0586 Elementární hra na klávesové nástroje I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF LPAS09 Liturgie a obřady (praktický nácvik) II. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0443 Liturgie a obřady CČSH (praktický nácvik) II. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0442 Liturgie a obřady CČSH (praktický nácvik) I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0481 Liturgický zpěv III. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0437 Liturgický zpěv I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:46 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.09.2023 13:25 Konzultační hodiny k nahlížení do KLP; Zadání a řešení KLP - Norbertův Silvestr - 1.9.202
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.09.2023 09:06 Diplomový seminář TP - 1.12.2023
detail MFF NBCM307 Astrobiologie RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 13.09.2023 14:55 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM014 Struktura, dynamika a funkce biologických membrán RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 13.09.2023 14:49 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 Jak psát a přednášet o vědě RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 13.09.2023 14:46 Úmluva na přednášku
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 13.09.2023 14:00 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost od 2.10.2023 opět v provozu v rámci ZS 2023/24!
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.09.2023 13:16 konzultační hodiny
detail MFF NBCM324 Cvičení ze statistické fyziky molekul 23aNBCM324x01 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 12.09.2023 19:06 Úmluva 2.10. 2023 v 11.30
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.09.2023 03:36 Zveřejnění výsledků z dodatečného termínu 22.6.2023 a možnost oprav v záží
detail PF   doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 08.09.2023 12:47 Obchodně právní praktikum - témata / zadání rozboru pro zájemce
detail PF HPOP0012 Obchodní právo II doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 08.09.2023 11:01 Základní informace k seminářům z obchodního práva II vedené doc. K. Eichlerovou
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.09.2023 09:24 státnice z analýzy dat (05.9.2023)
detail MFF NDIN006 Pedagogická praxe z informatiky 1 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN007 Pedagogická praxe z informatiky 2 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 06.09.2023 17:46 konzultace v září a začátkem října
detail MFF NJAZ039 Ruský jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:46 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ049 Německý jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:44 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ083 Německý jazyk pro velmi pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:41 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ082 Německý jazyk pro středně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:40 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ053 Německý jazyk pro pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:40 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ051 Německý jazyk pro mírně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 04.09.2023 14:39 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NTIN058 Třídění RNDr. Alena Koubková, CSc. Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) 04.09.2023 11:22 úmluva na přednášku Třídění
detail MFF NTIN018 Pravděpodobnostní analýza algoritmů RNDr. Alena Koubková, CSc. Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) 04.09.2023 11:21 úmluva na přednášku Pravděpodobnostní analýza algoritmů
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.08.2023 13:23 Provoz posilovny PF UK - zájmová a náhradní TV září 2023
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.08.2023 13:23 Provoz posilovny PF UK - Fakultní veřejnost - Zimní semestr 2023/24
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 30.06.2023 11:39 Konzultační hodiny k nahlížení do KLP ze dne 16.6.2023; zadání a řešení KLP
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 30.06.2023 10:28 Vyjádření prof. Gřivny k termínům zkoušek TP III. - Oznámení studentům
detail PF HS1006 Obchodní právo - obhajoba diplomové práce Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.06.2023 09:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2023/2024
detail FTVS PSPH621K Sportovní hry I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:06 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sportovní hry I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:05 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2023 15:16 výsledky testů po 3 termíínu Prosem. bibl. znal NZ (+ opravy SZ) - prezenční a kombinovaé stu
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 06.06.2023 17:08 Prosem NZ - kombin. studium - po 1.6. včetně oprav SZ a NZ
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 06.06.2023 17:06 Doplněné výsledky Proemináře NZ po 1.6.23 - prezenční studium
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 05.06.2023 14:25 Konzultační hodiny všech členů katedry se během zkouškového období nekonají.
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 04:20 Proseminář NZ -přiipomínám výsledky z NZ z loňského roku 22
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 03:52 Prosem NZ - kombin. studium - dopl.a oprav. termín 25.5.2023 výsledky testů - kolega Jelínek
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 02:45 Doplněné výsledky Proseminář SZ - kombinované studium
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2023 23:38 Doplněné výsledky Proemináře NZ - prezenční studium
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 25.05.2023 14:52 Termíny obhajob DP pro rok 2023
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 22.05.2023 12:38 Individuální témata dipl. prací
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 13.05.2023 14:22 Prezentace dr. Tesky Arnoštové - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HPOP0011 Obchodní právo I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.05.2023 13:28 Informace ke konzultačním hodinám ve zk období - Katedra obchodního práva - obory Obchp i Mps
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 10.05.2023 15:58 Prezentace mgr. Povolné - IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a souvise
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 04.05.2023 10:43 Obsah k souboru zákonů z oblasti trestního práva
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.05.2023 00:02 Proseminář SZ - kombinované studium - doplěnné výsledky po 27.4. 23
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.05.2023 23:54 Proseminář NZ - průběžné výsledky testů NZ
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 19.04.2023 15:47 Prezentace ing. Gajdáčka - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF   Michaela Špačková Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) 17.04.2023 10:29 KH prof. Karfíkové
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 17.04.2023 10:11 Zadání a řešení KLP z 31.3.2023 - Poučný příběh nepoučitelného Waldemara
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 04.04.2023 23:27 Prezentace dr. Široké - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 03.04.2023 13:40 Prezentace doc. Šustka - Otázky začátku života pacienta a konce života
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 30.03.2023 14:26 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2022-2023
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 27.03.2023 12:48 Prezentace dr. Tomáška - Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech
detail PF HPOP0103 Diplomový seminář II – Mezinárodní právo JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 21.03.2023 21:46 Specifika psaní diplomových prací v oboru Mezinárodní právo veřejné
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 17.03.2023 12:23 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 13.03.2023 17:44 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 09.03.2023 20:21 Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.03.2023 13:43 Cvičné zadání a řešení KLP - Prodaná nevěsta
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 02.03.2023 23:46 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 02.03.2023 23:45 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail PF HP0765 Trestní právo IV. 22bHP0765p1 JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 26.02.2023 13:46 Přednáška z TP IV. dne 27. února
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 25.02.2023 22:51 Prezentace dr. Šolce - Výzkum
detail PF HOPV0188 Zdravotnické právo II Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 25.02.2023 22:50 Prezentace doc. Šustka a dr. Šolce - Transplantace, očkování
detail PF HDPV0107 Zdravotnické právo – případové studie Renata Říhová Katedra zdravotnického práva (22-KZP) 23.02.2023 00:29 Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky pohledem soudc
detail FTVS PATL129 Rekondice ve sportu doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 22.02.2023 16:15 PATL 129 Rekon SP
detail FTVS PATL115NK Didaktika atletiky doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 22.02.2023 16:12 PATL115NK KS
detail FTVS PATL115N Didaktika atletiky doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 22.02.2023 16:11 Patl 115N
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.02.2023 00:09 Výsledky Oprav. a dopl. testů - Proseminář SZ - Kombinované studium - po 3. termínu 9.2.23
detail MFF NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) 15.02.2023 16:01 Materiály a instrukce
detail MFF NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) 14.02.2023 23:14 Instructions
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 14.02.2023 10:59 státnice z analýzy dat (8.2.2023)
detail FTVS PATL113K Atletika II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 113KS Atletika II
detail FTVS PATL123 Sportovní specializace 2 - atletika - vrhy a hody PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL123 Specializace atletika Vrhy
detail FTVS PATL113 Atletika II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 123 Atletika II program
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:21 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 kombinované studium
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:13 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 prezenční studium
detail MFF NDIN008 Pedagogická praxe z informatiky 3 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 31.01.2023 11:35 státnice z analýzy dat (17.1.2023)
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 19.01.2023 15:35 Odevzdáváni DP na KMP
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.01.2023 02:57 Proseminář SZ -výsledky testů po 12.1.23
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2023 19:31 Výsledky testů Proseminář SZ Gn - El. El. rozděl.král.
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.11.2022 21:58 Výsledky testů Prosem. SZ - 1. ročník - Gn. Mojžíš/Desatero
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 15.11.2022 14:54 Zadání a řešení KLP ze dne 4.11.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 14.11.2022 09:59 Úvodní přednáška Diplomového semináře - 9.12.2022
detail FHS   Mgr. Jan Šturma Katedra sociální a kulturní antropologie (24-KSKA) 13.11.2022 20:26 test
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 03.11.2022 15:21 Zadání a řešení KLP ze dne 7.10.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 13.09.2022 15:51 Elearning zdravotnického práva
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 09.09.2022 11:15 státnice z analýzy dat (6.9.2022)
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 16.02.2022 10:19 Dodatečné termíny na zkoušky z předmětů Pracovní právo II. a Sociální zabezpečení II. -
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 140
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK