NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Hledání lístků
  
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail PF HP0805 Správní právo IV. doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 08.04.2020 17:43 Online přednáška SP IV - zákon o silničním provozu
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 08.04.2020 14:15 Prezentace 8. přednášky z věcných práv
detail PF HP2019 Právo duševního vlastnictví II. JUDr. Petra Žikovská Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 08.04.2020 13:12 Zkoušení PDV II
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 07.04.2020 23:18 Prezentace dr. Šolc - Výzkum
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 07.04.2020 23:15 Prezentace doc. Sovová - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 07.04.2020 23:11 Prezentace dr. Teska Arnoštová - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF   doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.04.2020 19:18 Online přednáška SP IV - zákon o silničním provozu
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.04.2020 10:51 Žádost o stanovení termínu obhajoby
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 07.04.2020 10:36 Rozhodnutí ve věcech trestních, TOPO - distanční forma výuky
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II 19bHP0852p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 07.04.2020 09:51 MPV II přednáška - 8.4.2020
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 07.04.2020 09:48 Prezentace přednášky dr. Joskové
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x17 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 07.04.2020 09:42 Sdělení dr. Ištvánka účastníkům jeho semináře
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 07.04.2020 07:43 Přednáška SP II. - správní řízení III.
detail PF HV3708 Římskoprávní základy věcných práv 19bHV3708x01 JUDr. Marek Novák Katedra právních dějin (22-KPD) 07.04.2020 00:24 Sdělení pro studenty
detail PF HP0702 Správní právo II 19bHP0702x09 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 06.04.2020 23:40 Prezentace Správní právo II - P. Svoboda
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 22:12 Přednáška Opp III 7. 4.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 22:10 Přednáška Opp I 7. 4.
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 06.04.2020 15:14 MPV II přednáška - 1.4.2020
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 06.04.2020 12:44 PP prezentace - přednáška Placení a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku (24
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 12:08 zadání seminární práce podklad
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 11:43 vybrané studijní materiály k teoretickému uchopení Genderu
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 06.04.2020 11:01 Seminář OPH IV. 6.4.2020 - samostudium a procvičení (týden IV.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.04.2020 22:11 Seminář ze dne 6. 4. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 05.04.2020 22:10 Seminář ze dne 6. 4. (x5)
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 05.04.2020 10:09 Podklady pro přednášku - Aqua-fitness
detail PF HP0402 Římské právo a základy novodobého práva soukromého II 19bHP0402x26 JUDr. Marek Novák Katedra právních dějin (22-KPD) 04.04.2020 02:01 Sdělení pro studenty
detail PF HP0402 Římské právo a základy novodobého práva soukromého II 19bHP0402x25 JUDr. Marek Novák Katedra právních dějin (22-KPD) 04.04.2020 02:01 Sdělení pro studenty
detail PF HP0682 Teorie práva II prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU) 03.04.2020 19:18 Seminář prof. Kühna Právní odpovědnost
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 03.04.2020 15:45 Prezentace - Mgr. Vácha Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
detail KTF KDKU129 Profánní ikonografie 2 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 03.04.2020 15:43 prezentace k výuce 1. 4..2020
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.04.2020 15:21 Informace k ATL. I
detail PF HV2005 Tělovýchovný kurz - letní I Mgr. et Mgr. Petra Tomšová, DiS. Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 03.04.2020 12:09 LTVK Nové Město nad Metují
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 03.04.2020 10:17 zadání výstupů
detail PF HP1121 Insolvenční právo doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 03.04.2020 09:12 Doplnění povinné literatury s ohledem na distanční formu výuky - odborné články
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 02.04.2020 23:39 Materiály k přednášce ZP II dr. Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HP3036 Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context Sean Davidson Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 21:48 possible to complete course through distance means
detail PF HP3628 Islam in Europe - ECHR Case Law Sean Davidson Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 21:46 possible to complete course through distance means
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 16:45 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 16:43 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP1525 Presentation Skills for Lawyers I. PhDr. Jana Dvořáková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:55 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525)
detail PF HP1694 Latina pro právníky IV. Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:04 Latina IV - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1692 Latina pro právníky II Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 15:01 Latina II - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1694 Latina pro právníky IV. Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky IV
detail PF HP1692 Latina pro právníky II Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky II
detail FTVS PZTV112 Hygiena MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 02.04.2020 12:49 Kontrolní úkol
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí 19bHP0332p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 12:15 Katastr nemovitostí - přednáška č. 6
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II 19bHP0272x10 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 12:13 Semináře dr. Bláhové - prezentace
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x08 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 09:21 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x04 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 02.04.2020 09:20 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail PF HP0805 Správní právo IV. doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 01.04.2020 21:04 záznam z online přednášky SP IV. 1.4.2020 + prezentace
detail PF HP0164 Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk IV
detail PF HP0162 Právnická ruština jako další cizí jazyk II. Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:45 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk II
detail PF HP1382 Právnická ruština II Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:43 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština II
detail PF HP1385 Právnická ruština IV Mgr. Olena Rizak Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 15:42 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština IV
detail PF HP1121 Insolvenční právo 19bHP1121p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 01.04.2020 14:01 Insolvenční právo - prezentace přednášky dr.Pohla
detail PF HV3625 IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System) PhDr. Martin Starý Katedra jazyků (22-KJ) 01.04.2020 13:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625)
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 01.04.2020 13:13 prezentace 7. přednášky věcných práv
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.04.2020 12:58 Diskuze k různým právním otázkám současné epidemiologické situace
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 01.04.2020 12:51 Přednáška SP II. - správní řízení II.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x17 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 01.04.2020 08:50 OPP I - semináře dr. Ištvánka
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 01.04.2020 01:10 Relaxace-text
detail PF HV3902 Language of Contracts Mgr. Vladimíra Kvasničková Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 19:04 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Language of Contracts (HV3902)
detail FTVS PPLS136K Sportovní specializace I – Trenérství, plavání Mgr. Aleš Zenáhlík Plavecké sporty (51-600500) 31.03.2020 17:35 Technika plaveckého způsobu prsa
detail FTVS PPLS136 Sportovní specializace I – Trenérství, plavání Mgr. Aleš Zenáhlík Plavecké sporty (51-600500) 31.03.2020 17:14 Technika plaveckého způsobu prsa
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:58 Reflexe k úkolu č.1
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:50 Informace k samostudiu za výuku dne 31.3.2020
detail PF HP1492 Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. PhDr. Renata Hrubá Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 16:45 Právnická angličtina jako další cizí jazyk II
detail PF HP1494 Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. PhDr. Renata Hrubá Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 16:44 Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:44 Úkol č.3
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:32 Instrukce k úkolu č.2
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:31 Sebedůvěra
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:30 Teorie vlivu úzkosti na výkon
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:29 Principy psychologické přípravy
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:28 Relaxace
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:28 Cíle
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 31.03.2020 16:27 Imaginace
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 31.03.2020 15:38 Aktuální informace ke státním zkouškám.
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 31.03.2020 15:38 State examination - important communication.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail PF   19bHP3602p1 Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 31.03.2020 14:39 PVP Evropské dimenze legislativního procesu - DÚ
detail PF HP3901 Translating Czech Company Law into English Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 12:29 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Translating Czech Company Law into English (HP3901)
detail PF HP1402 Legal English for Commercial Practice: Finance Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 12:25 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Legal English for Commercial Practice: Finance
detail PF HD117 Italský jazyk 19aHD117x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:39 Distanční forma kontroly studia
detail PF HD114 Francouzský jazyk 19bHD114x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:37 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1518 Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:30 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV3021 Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. 19bHV3021x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:28 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV0144 Italština pro začátečníky II. 19bHV0144x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:24 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0155 Právnická francouzština IV 19bHP0155x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0157 Právnická francouzština IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1514 Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:18 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0152 Právnická francouzština II 19bHP0152x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:17 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0142 Právnická italština jako další cizí jazyk II. 19bHP0142x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 10:14 Distanční forma kontroly studia
detail 1.LF B01269 Základy vývojové psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610) 31.03.2020 09:57 Základy vývojové psychologie
detail PF HP3904 Academic writing Mgr. Eva Dvořáková Katedra jazyků (22-KJ) 31.03.2020 08:21 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Academic writing - HP3904
detail PF   19aHP0014x01 Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 30.03.2020 21:08 Změna podmínky absolvování diplomového semináře
detail PF HP0312 Právnická angličtina II Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina II (kód HP0312)
detail PF HP0317 Právnická angličtina IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317)
detail PF HP0315 Právnická angličtina IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Katedra jazyků (22-KJ) 30.03.2020 18:13 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0315)
detail PF HP0661 Právní režimy mezinárodních prostorů 19bHP0661p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:50 Právní režimy mezinárodních prostorů - prof. JUDr. Jan Ondřej
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:36 MPV II přednáška - 18.3.2020
detail PF HP0852 Mezinárodní právo veřejné II Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 30.03.2020 14:29 MPV II - přednáška 11.3.2020
detail FTVS PPPD084TSA Psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 30.03.2020 14:27 Psychologie
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 30.03.2020 14:11 Seminář OPH IV. 30.3.2020 - samostudium a procvičení (týden III.) - obě skupiny
detail 1.LF B01269 Základy vývojové psychologie PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610) 30.03.2020 14:05 Základy vývojové psychologie
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 30.03.2020 13:31 Prezentace přednášky OPP III (2.4.) - doc. Smolík
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 30.03.2020 11:53 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail KTF KDKU106 Česká desková malba 14.-15. století prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 30.03.2020 09:25 odkaz na přednášky
detail KTF KDKU011 Křesťanská ikonografie 2 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 30.03.2020 09:24 odkaz na přednášky
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 30.03.2020 07:57 Prezentace přednášky dr. Křesťanové - 31.3.
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x06)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x11)
detail PedF OPBP1S150A Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I. PhDr. Eva Mrkosová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 29.03.2020 15:25 náhrada za semináře
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 2
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 1 - k 30.3.2020
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:40 sdělení prvních termínů písemné části závěrečné zk. z předmětu EP II.
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:39 přednáška prof. Tomáška z Evropského práva II. - k 23.3.2020
detail PF HP1323 Evropské právo II Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 28.03.2020 18:39 Pondělní přednáška prof. Tomáška se nahrazuje přiloženým videem - k 16.3.2020
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x11 doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 27.03.2020 10:08 Náhrada se seminář 26.3.
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.03.2020 23:08 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.03.2020 21:00 semináře OPH IV 26.3. x7
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.03.2020 20:58 semináře OPH IV 26.3. x4
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 26.03.2020 13:30 Děkanský sportovní víkend PF UK 2020 - zrušení akce!
detail KTF KDKU030 Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2 PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 26.03.2020 12:38 Podklady a instrukce k přednáškám z Přehledu antického a středověkého umění
detail KTF KDKU078 Dějiny uměleckého řemesla 2 PhDr. Radek Martinek, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 26.03.2020 09:16 samostudium
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 19bKBIB013p1 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 26.03.2020 07:11 Studium po Velikonocích
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 25.03.2020 15:32 Materiály k přednášce dr. Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail KTF   Mgr. Jana Jansová Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 25.03.2020 11:23 sekretariát ÚDKU KTF
detail FF   doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. Ústav hudební vědy (21-UHV) 25.03.2020 11:23 Harmonie 19.století-zadání
detail KTF KDKU250 Studijní exkurze Mgr. Jana Jansová Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 25.03.2020 11:21 Zrušení exkurze
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 11:12 Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 09:01 Podklady pro samostudium na semináře Alena Mackové
detail PF HS0206 Občanské právo procesní - 2. část státní závěrečné zkoušky doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 08:56 Učebnice Civilní právo procesní v eshopu s významnou slevou
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x04 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 07:49 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x08 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.03.2020 07:49 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 22:57 Náhradní přednášky Fyzilogie I
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 21:02 Náhradní přednášky Fyziologie člověka
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 16:49 Náhrada dnešní přednášky (zájezd+ přeprava, doc. Frinta)
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí 19bHP0332p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 12:45 Prezentace č. 5 k výuce předmětu Katastr nemovitostí (ČT 26.3. 2020)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281p1 JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 12:07 OPP I - přednáška - Subjekty civilního řízení
detail PF HP0702 Správní právo II Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 24.03.2020 11:08 Přednáška SP II. - správní řízení I.
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 24.03.2020 09:19 Úvod do rodinného práva - prezentace přednáška 24.3.2020
detail KTF KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění 2 19bKDKU034p1 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:47 Informace pro studenty
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 23.03.2020 14:29 Diplomový seminář KMP
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 19bKDKU063x01 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:27 Informace studentům
detail KTF KDKU085 Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2 19bKDKU085p1 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:25 Informace pro studenty
detail KTF KDKU017 Úvod do církevního užitého umění 19bKDKU017p2 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 23.03.2020 14:06 Informace pro studenty
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x17 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 23.03.2020 13:28 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x16 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 23.03.2020 13:24 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 23.03.2020 08:57 Seminář OPH IV. 23.3.2020 - samostudium a procvičení (týden II.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:39 Seminář ze dne 23. 3. (x12)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:38 Seminář ze dne 23. 3. (x5)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:18 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 21:17 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x06)
detail KTF KDKU286 Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 16:28 Samostudium
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:42 Seminární práce
detail KTF KDKU010 Proseminář dějin umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:39 Proseminární práce - témata architektury
detail KTF KDKU034 Přehledné dějiny barokního umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.03.2020 15:34 Prezentace - barokní architektura v Čechách
detail FF ABO100281 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK) 22.03.2020 15:04 Prezentace casopisu
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:10 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:09 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x7 - náhrada
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x4 - náhrada
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail FF AHV120004 Úvod do hudební teorie II doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. Ústav hudební vědy (21-UHV) 20.03.2020 20:45 zadání látky
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 20.03.2020 13:49 Přednáška - obchodní rejstřík
detail FF APD516061 Sociologie výchovy doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:53 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD516061 Sociologie výchovy doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:27 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD160038 Sociologie výchovy 19bAPD160038p2 doc. PhDr. Jaroslav Koťa Katedra pedagogiky (21-KPED) 20.03.2020 10:23 sociologie výchovy 2019_2020
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 20.03.2020 10:22 Zapůjčení knih ke studiu od nakladatelství Čeněk
detail 1.LF B00410 Interna - nefrologie doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511) 20.03.2020 08:35 Distanční výuka
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 20.03.2020 07:40 Prezentace přednášky OPP III - dr. Pohl
detail PF HP1121 Insolvenční právo 19bHP1121p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 20.03.2020 07:38 Insolvenční právo - prezentace přednášky dr.Pohla
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.03.2020 13:48 Specializace vrhy-hody PATL070 - Disk a síla vrhačů
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2020 10:30 Základní studijní materiály MPS a PMO - levná knihovna
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II 19bHP0272x10 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 19.03.2020 08:20 Semináře dr. Bláhové - prezentace
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí 19bHP0332p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 19.03.2020 08:14 Katastr nemovitostí - přednáška č. 4
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí 19bHP0332p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 19.03.2020 08:12 Prezentace přednášky dr.Bláhové
detail PF HP1171 Ústavní právo I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.03.2020 18:07 Přednáška MPS a PMO II - 17.3.2020
detail PF HV3030 Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního 19bHV3030p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 14:30 Předstátnicová přednáška - Věcná práva
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II 19bHP0272p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 14:27 Přednáška z OPH II. - Nabývání vlastnictví II
detail KTF KDKU085 Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2 19bKDKU085p1 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 18.03.2020 13:50 Témata referátů
detail 1.LF B00307 Interna - hematologie Aneta Zumrová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 18.03.2020 13:30 Aktuální informace k výuce 5. ročníku
detail 1.LF B00602 Interna - geriatrie MUDr. Pavla Mádlová Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00590) 18.03.2020 13:22 Výuka a zápočet na |Geriatrické klinice / Interna-gerontologie/
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:34 Specializace vrhy - hody, přednáška oštěp
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:31 Přednáška z ATL. I. - vrh koulí, hod míčkem
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x07 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 09:08 OPP I - semináře dr. Kolesára
detail PF HP1121 Insolvenční právo 19bHP1121p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:55 Insolvenční právo - prezentace přednášky doc. Smolíka
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x04 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:50 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x08 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:49 Semináře doc. Smolíka - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x17 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:43 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285x16 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:41 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x02 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:35 Prezentace přednášky OPP I - dr.Dvořák
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III 19bHP0285p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 18.03.2020 08:34 Prezentace přednášky OPP III - doc.Smolík
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 18.03.2020 00:40 Prezentace k mgr. Juráskové Řízení zdravotnického zařízení
detail HTF L0505 Proseminář biblických znalostí NZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2020 17:18 Prosem NZ - Výsledek 1. testu a organizace výuky v době omezení přímého kontaktu
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 16.03.2020 13:50 Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ro
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x17 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 16.03.2020 13:15 OPP I - semináře dr. Ištvánka
detail PF HSSO2 Contracts and Torts 19bHSSO2p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.03.2020 11:37 Answers for WP 04 uploaded
detail PF HP0331 Právní ochrana dítěte 19bHP0331p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.03.2020 11:25 přednáška doc. Frinty dne 16.3. - náhradní materiály
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 16.03.2020 10:56 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 16.03.2020 10:39 Prezentace k mgr. Povolné Reprodukční práva
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 16.03.2020 10:23 Distanční studium/ 2
detail FTVS PATL650 Athletic Conditioning Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:21 Presentations of theory lessons
detail FTVS PATL091 Teorie a základy didaktiky atletiky Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:14 Přednášky
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 17:36 Seminář ze dne 16. 3. (x11)
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 17:31 Seminář ze dne 16. 3. (x6)
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 15.03.2020 17:17 KH doc. Pfeiffer
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail PedF   Mgr. Zuzana Korandová Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 15.03.2020 14:35 Konzultace
detail PF   19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 13.03.2020 17:01 Prezentace ing. Gajdáčka z přednášky ZP II - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.03.2020 16:05 prezentace 4. prednasky "Vecna prava"
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.03.2020 13:12 konzultace BP a DP
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 13.03.2020 11:25 Prezentace k dr. Krejčíkové Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail PF HP0277 Občanské právo hmotné IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.03.2020 13:30 Náhrada seminární výuky OPH IV - pondělí 16.3. obě skupiny
detail FSV   prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP) 12.03.2020 13:19 My extraordinary consultation mode
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.03.2020 10:58 Náhrada za zrušenou výuku
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail FTVS PPLS120N Didaktika plavání Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. Plavecké sporty (51-600500) 11.03.2020 10:43 Rozvrh čtvrtečních hospitací v TD
detail PF HP0765 Trestní právo IV. JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Katedra trestního práva (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.03.2020 00:04 Únorová KLP - nahlížení a námitky
detail KTF KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) 10.03.2020 17:17 Distanční studium
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 22:00 Specializace Vrhy-hody č.3 - Vrh koulí
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 12:55 Hod kladivem - přednáška
detail PF   Mgr. Daniel Simmer Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 09.03.2020 11:25 Děkanský sportovní víkend
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 07.03.2020 23:06 Intermediální tvorba I
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 07.03.2020 22:57 Relační malba I, II
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 06.03.2020 10:27 Dočasná změna na sekretariátu KTV
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.03.2020 10:04 nhst z hodiny
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 05.03.2020 07:49 Důležitá informace ke zkouškovým okruhům
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.03.2020 10:24 Náhradní přednášky fyziologie I
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.03.2020 09:39 týden 3
detail PF HP0805 Správní právo IV. 19bHP0805x04 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 03.03.2020 16:36 Prezentace StavP - Petr Svoboda
detail 1.LF B01235 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství MUDr. Tomislav Švestka, CSc. IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540) 03.03.2020 12:06 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
detail PF HV3030 Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního 19bHV3030p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 03.03.2020 11:47 Zápis prezence
detail MFF NUMV090 Teorie her 19bNUMV090p1 RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) 03.03.2020 01:08 Teorie her - rozvrh
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 02.03.2020 15:05 2. hodina
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 02.03.2020 10:06 Diplomový seminář - náhradní termín
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 27.02.2020 15:53 The Herzl Center's MA Scholarship
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.02.2020 21:35 prezentace týden 2
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.02.2020 18:54 Informace k postupovým zkouškám na KOP
detail PF   Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 26.02.2020 11:46 konzultační hodiny
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:21 Instrukce k úkolu č.1
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:10 První hodina
detail FF APS300113 Psychologie sportu Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 26.02.2020 11:01 Info
detail PF   Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 26.02.2020 09:54 konzultační hodiny
detail FTVS PPLS120NK Didaktika plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 25.02.2020 16:52 Okruhy ke zkoušce
detail PedF OPBT2T108A Fyziologie člověka 19bOPBT2T108Ax01 MUDr. Kamila Čížková Katedra tělesné výchovy (41-KTV) 25.02.2020 14:16 Otázky k praktickým cvičením z fyziologie a rozdělelení do skupin Po a Út
detail PF HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy) 19bHV3630p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 24.02.2020 13:06 Zápis prezence
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 23.02.2020 19:16 konzultace v letním semestru
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.02.2020 19:24 Atletika 1 Přednáška 1
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:39 Doporučená literatura - tem. celek: Diagnostika a oprava plavecké techniky
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:36 Tématický plán pro skupinu s výukou St a Čt, zápočtové požadavky
detail FTVS PPLS118 Plavání II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:35 Tématický plán pro skupiny s výukou Po a St, zápočtové požadavky
detail HTF L0113 Metody a techniky sociálního výzkumu II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2020 09:14 týden 1
detail HTF L0068 Sociální výzkum II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:33 týden 1
detail HTF L0075 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 18.02.2020 13:35 Cvičné zadání KLP - Mrazík
detail FHS   doc. Dr. phil. Pavel Himl Katedra obecné antropologie (24-KOA) 18.02.2020 10:50 Konzultační hodiny Pavla Himla v LS 2020
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail FTVS PATL070 Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.02.2020 17:02 Přednáška Specializace Vrhy - organizace předmětu + struktura vrhů
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 14.02.2020 12:20 Konzultační hodiny asistentů KTV v LS 2019/2020
detail PedF OPBP1S150A Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I. PhDr. Eva Mrkosová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.02.2020 13:11 Organizace seminřů Sppg znevýh.člka se SPI pro PB SPPG/1 a PB VZD/1.SPPG
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail MFF NTMF070 Zářivé procesy v astrofyzice Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky (32-UTF) 12.02.2020 14:58 první přednáška 25. 2.
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 12.02.2020 13:34 konzultační hodiny letní semestr 2019/2020
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 10.02.2020 14:17 Konzultace Vančát
detail PF HP0007 Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 10.02.2020 09:52 Termíny Diplomového semináře - letní semestr 2019/2020
detail PF HP0030 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 10.02.2020 09:48 Termíny Diplomového semináře - letní semestr 2019/2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 07.02.2020 14:45 Stipendia od Bakala Foundation
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 06.02.2020 12:26 Informace k odborné praxi na SZ - Letní semestr 2019/2020
detail 1.LF B02327 Perioperační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 11:47 Perioperační medicína
detail 1.LF B02327 Perioperační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 10:23 Perioperační medicína
detail 1.LF B02923 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864) 03.02.2020 09:47 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 03.02.2020 09:32 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 29.01.2020 14:36 London Doctoral Summer School “The Doctoral Process and Beyond”
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 28.01.2020 20:28 KLP - otázka vepsaných poznámek do textu zákonů
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 28.01.2020 14:12 Odevzdávání DP - KMP (obhajoby květen 2020)
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 21.01.2020 11:46 1. a 2. část státní zkoušky v květnu 2020
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 19.01.2020 11:28 Termíny blokových kurzů v letním semestru 2019/2020 - Vančát
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail HTF L0164 Latina IV. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:19 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latina III. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:18 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:17 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:16 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latina I. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:15 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FTVS PPLS094 Teorie a základy didaktiky plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.01.2020 12:32 podklady ke zkoušce
detail FTVS PFYB033C Biochemie doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.01.2020 13:59 Important information
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.01.2020 19:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 07.01.2020 19:40 Podmínky zápočtu z Obchodního práva I.
detail FTVS PKIN156N Antropomotorika doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Antropomotorika doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail PF HS1014 Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail PF HP0703 Správní právo III Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 03.01.2020 15:24 Vymezení otázek k postupové zkoušce z předmětu Správní právo III.
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail MFF NMET061 Projektový seminář I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 02.12.2019 23:57 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 25.11.2019 09:16 Termíny zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail FTVS PATL077 Sportovní specializace IV - atletika - skoky /TR/ Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.11.2019 14:26 přednášky
detail HTF L0055 Etika sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 13.11.2019 09:31 HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES CONFERENCES 2019/2020
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail FTVS PATL017 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2019 09:06 Přednáška atletické poslování č. 1
detail MFF NOFY077 Úvod do Linuxu Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail FTVS PATL018 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2019 10:36 Atl. posil. teorie
detail HTF L0067 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0112 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Vývojová psychologie PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail FTVS PPPD070C Obecná psychologie PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail HTF L0086 Úvod do sociální a charitativní práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 Dějiny psychologie I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Katedra psychologie (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 28.06.2019 12:14 Katedra obchodního práva - termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2019/2020
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanika PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail 1.LF B00307 Interna - hematologie Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY10 Sociální zabezpečení Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail HTF LPSY86 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 379
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK