NástěnkaNástěnka(verze: 240)
Hledání lístků
  
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail MFF NGEO081 Obrácené úlohy a modelování v geofyzice 20bNGEO081p1 RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. Katedra geofyziky (32-KG) 28.02.2021 09:05 Odkaz do MS Teams
detail MFF NGEO076 Obrácené úlohy a modelování ve fyzice 20bNGEO076p1 RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. Katedra geofyziky (32-KG) 28.02.2021 09:04 Odkaz do MS Teams
detail PF HPOP0024 Správní právo IV JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 27.02.2021 18:06 Semináře SP IV - Petr Svoboda - studijní podklady
detail PF HOPV0191 Mediální právo JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 27.02.2021 10:51 informace o platformách distanční výuky
detail PF HP2070 Mediální právo JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 27.02.2021 10:51 Mediální právo - platformy distanční výuky
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.02.2021 17:05 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 26.02.2021 13:54 Zadání cvičné KLP - Ulice
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 26.02.2021 10:59 dokončení přednášky druhé z VP - téma: Držba
detail PF HP0015 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 26.02.2021 10:22 Dipomový seminář KMP
detail KTF KDKU063 Seminář barokního umění 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 26.02.2021 08:36 link na teams předmětu
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 26.02.2021 08:05 data EVS 2017
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 25.02.2021 17:37 Konzultační hodiny - změna
detail PF HP0272 Občanské právo hmotné II 20bHP0272x20 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.02.2021 12:55 OPH II - prezentace seminářů dr. Bláhové
detail PF HP0332 Katastr nemovitostí Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 25.02.2021 12:49 Katastr nemovitost - přednášky dr. Bláhové
detail PF HP0802 Zdravotnické právo - případové studie Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 24.02.2021 23:33 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF HP1121 Insolvenční právo 20bHP1121p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 24.02.2021 12:22 Prezentace přednášky doc. Smolíka
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 23.02.2021 13:47 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2020/2021
detail MFF NUMV090 Teorie her RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) 23.02.2021 10:57 Výběrová přednáška z teorie her
detail PF HOPV0037 Insolvenční právo doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 23.02.2021 08:27 Úvodní přednáška z Insolvenčního práva
detail PF HP1323 Evropské právo II JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D. Katedra evropského práva (22-KEP) 22.02.2021 20:56 Přednášky z předmětu "Evropské právo II"
detail PF HP0805 Správní právo IV. 20bHP0805x02 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 22.02.2021 13:41 informace k seminářům SP IV
detail KTF KHIS191 Heraldika a genealogie Mgr. Jana Jansová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.02.2021 13:13 Distanční výuka.
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 21.02.2021 23:45 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP0801 Zdravotnické právo II. Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 21.02.2021 23:44 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail PF HPOP0024 Správní právo IV JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 21.02.2021 23:08 Semináře SP IV - Petr Svoboda - úterý - 14-16 hodin a 18-20 hodin
detail PF HP0702 Správní právo II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 21.02.2021 22:49 Seminář SP II - Petr Svoboda - pondělí S/L - 18-20 hodin
detail PF HP0285 Občanské právo procesní III Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 21.02.2021 19:01 Semináře dr. Pohla - příprava
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 19.02.2021 15:13 Mezinárodní smlouvy (Gruzie, Rumunsko, Lotyššsko, Bulharsko)
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 19.02.2021 15:13 University of Alberta - Doctoral Research Fellowship
detail 1.LF B00304 Interna - gastroenterologie MUDr. Tomislav Švestka, CSc. IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540) 19.02.2021 10:14 Informace pro studenty - obor gastroenterologie a hepatologie
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2021 09:28 Výsledky zápočtových testů z latiny - 8. 2. a 11. 2. 2021
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 17.02.2021 16:49 Konzultační hodiny LS 2020/2021
detail PF HP0702 Správní právo II JUDr. Ing. Martin Adamec Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 16.02.2021 22:06 Správní právo II - přednášky v LS - odkaz na MS Teams
detail PF HP0805 Správní právo IV. JUDr. Ing. Martin Adamec Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 16.02.2021 22:06 Správní právo IV - přednášky v LS - odkaz na MS Teams
detail PF HOPV0038 Introduction to the English Legal system doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.02.2021 13:19 Zápis do předmětu HOPV0038 / HP1811
detail PF HP1151 Právo sociálního zabezpečení I Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 16.02.2021 11:52 Přednáška v předmětu Právo sociálního zabezpečení - 17.2.2021 - odkaz
detail PF HP0421 Sociální deviace Mgr. Vladislava Havránková Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 16.02.2021 10:43 Předmět Sociální deviace - kapacita naplněna
detail HTF L0056 Management sociální práce PhDr. Monika Válková HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.02.2021 09:19 Informace pro studenty
detail MFF NJAZ084 Němčina pro velmi pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:07 instrukce k výuce němčiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ052 Německý jazyk pro mírně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:07 instrukce k výuce němčiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ054 Německý jazyk pro pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:07 instrukce k výuce němčiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ082 Německý jazyk pro středně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:06 instrukce k výuce němčiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ050 Německý jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:05 instrukce k výuce němčiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ040 Ruský jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:03 instrukce k výuce ruštiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail MFF NJAZ042 Ruský jazyk pro mírně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.02.2021 19:02 instrukce k výuce ruštiny v LS 2021, konzultace a podmínky k udělení zápočtu
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 14.02.2021 20:09 Odkazy na streamy přednášek PVP: Předstátnicová výuka OPH a OPP
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 14.02.2021 18:18 Odkazy na streamy přednášek OPP 1 a OPP 3
detail PF HP0331 Právní ochrana dítěte doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.02.2021 16:52 nutné úzezko Rodinné právo
detail PF   20bHP0272p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.02.2021 16:47 občanské právo II letní semestr
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.02.2021 16:16 Odkazy na streamy přednášek OPH 1, OPH 2, OPH 4
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.02.2021 16:09 Přednášky - semináře - PVP: obecná informace k online výuce
detail PF HPOP0001 Občanské právo hmotné I doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 12.02.2021 16:03 Doporučené rozvržení samostudia OPH I - příprava na semináře
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 11.02.2021 15:25 The Scholar Foundation - Stipendia pro studium na prestižních zahr. školách
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 11.02.2021 14:51 Stipendijní program SYLFF
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 11.02.2021 14:43 Stipendia na letní školy v Bavorsku
detail KTF KDKU250 Studijní exkurze Mgr. Jana Jansová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 11.02.2021 14:30 Zápočty za exkurzi
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 11.02.2021 11:47 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   JUDr. Bc. Marek Dvořák Katedra trestního práva (22-KTP) 10.02.2021 19:18 KTP - Distanční výuka v letním semestru 2021 (přehled)
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 10.02.2021 09:05 Informace o nadlimitních zápisech na semináře - OPH1, OPH2, OPH4, OPP1 a OPP3
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 09.02.2021 16:45 Zápis do PVP Zdravotnické právo II a Zdravotnické právo - případové studie
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 09.02.2021 15:13 Europaeum Spring School
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 09.02.2021 15:12 UNICA - studentská konference
detail PF HP1121 Insolvenční právo Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 09.02.2021 11:06 Nadlimitní zápis na předmět Insolvenční právo
detail MFF NMMA263 Proseminář z Matematické analýzy 4 20bNMMA263x01 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Katedra matematické analýzy (32-KMA) 08.02.2021 17:16 Prosemiinář z MA 4 - bližší informace
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 08.02.2021 10:53 Konzultační hodiny členů Katedry obchodního práva - letní semestr 2020/2021
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 05.02.2021 10:38 Distanční výuka – letním semestru 2020/2021
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.02.2021 20:58 Výsledky zápočtových testů z latiny - 28. 1. a 4. 2. 2021
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 04.02.2021 12:33 Soudní lékařství - zrušení výuky v LS 2020-2021
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 03.02.2021 14:12 Výuka TV LS 2020/21
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 02.02.2021 20:28 sociologie test 2.2.2021
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 02.02.2021 20:27 SPSS test 2.2.2021
detail KTF KDKU090 Vizuální kultura středověku 1 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 02.02.2021 15:13 Termíny zkoušek
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 29.01.2021 14:50 Nabídka předmětu Svět farmaceutického průmyslu
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2021 16:42 Výseldky testů - 1. ročník Proseminář SZ - 2. termín 22.1.2021 - prez a komb. studium
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2021 11:26 Výsledky zápočtových testů z latiny - 21. 1. 2021
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 28.01.2021 08:44 opravné a náhradní testy z SPSS 26.1.2021
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 27.01.2021 18:51 úvod do sociologie - zkouška 26.1.2021
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 27.01.2021 15:53 Fond mobility UK - jarní kolo
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 27.01.2021 11:54 zkouškový test SPSS 26.1.2021
detail PF HP0296 Obchodní právo III JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 27.01.2021 09:44 Semináře dr. Eichlerové z předmětu Obchodní právo III - základní informace
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 25.01.2021 15:31 Únorová KLP - v distanční formě
detail MFF NSWI141 Úvod do počítačových sítí RNDr. Libor Forst Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 23.01.2021 22:55 (CZE) doplněna česká verze lekce 3
detail MFF NJAZ040 Ruský jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 17:01 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ042 Ruský jazyk pro mírně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 17:00 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ050 Německý jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 16:57 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ082 Německý jazyk pro středně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 16:56 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ054 Německý jazyk pro pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 16:55 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ052 Německý jazyk pro mírně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 16:54 rozvrh LS 2021
detail MFF NJAZ084 Němčina pro velmi pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 21.01.2021 16:53 rozvrh LS 2021
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 21.01.2021 09:22 Medievistická konference_Místa setkávání
detail PF HP0016 Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 20.01.2021 09:57 Diplomový seminář z tematického okruhu evropské právo
detail FTVS PATL112K Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.01.2021 06:17 Teoretická přednáška - atletika I. PATL112K
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 14.01.2021 10:13 opravné a náhradní testy z SPSS
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 13.01.2021 17:47 úvod do sociologie - zkouška 12.1.2021
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 13.01.2021 17:39 zkouškový test SPSS 12.1.2021
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 12.01.2021 13:29 Termíny odevzdávání dipl. prací na KOP - LS 2021
detail FTVS PATL017 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.01.2021 15:57 Přednáška atletické poslování - teorie
detail HTF L0164 Latina IV. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2021 23:19 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail HTF L0162 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2021 22:35 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2021 22:34 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latina III. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2021 22:33 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latina I. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2021 22:31 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 08.01.2021 18:16 SPSS test - zkouška 5.1.
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 08.01.2021 12:37 sociologie test 5.1.12:50
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 08.01.2021 12:36 sociologie test 5.1.12:30
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 08.01.2021 12:35 náhradní a opravné testy 5.1.
detail PF HPOP0021 Správní právo I JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 08.01.2021 02:26 Zápočet-semináře P. Svobody, SP I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.01.2021 07:54 FORMA ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTŮ PRACOVNÍ PRÁVO II. A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ II.
detail MFF NJAZ039 Ruský jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 19:02 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ041 Ruský jazyk pro mírně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 19:01 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ049 Německý jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 19:01 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ081 Německý jazyk pro středně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 19:00 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ053 Německý jazyk pro pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 19:00 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ051 Německý jazyk pro mírně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 18:59 konzultace zkouškové období
detail MFF NJAZ083 Němčina pro velmi pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 06.01.2021 18:59 konzultace zkouškové období
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 06.01.2021 12:09 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2020/2021
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 04.01.2021 09:32 MPV přednáška JUDr. Honusková
detail PF HPOP0044 Státověda doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 15.12.2020 21:59 Distanční forma písemné zkoušky z předmětu Státověda
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.12.2020 14:43 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail PF HP0132 Finanční právo II JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) 13.12.2020 22:56 Informace k písemné a ústní části zkoušky v ZS 2020/2021
detail KTF KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 03.12.2020 12:16 Literatura
detail PF HPOP0045 Mezinárodní právo veřejné I doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 02.12.2020 17:23 Přednáška MPV - 2. 12. 2020 - oprava
detail PedF OPBX2O104A Právo I Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.12.2020 15:35 Přednášky 1-5
detail PF HS1006 Obchodní právo - obhajoba diplomové práce Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 02.12.2020 14:35 Sdělení katedry Obchodního práva k vypracování diplomových prací
detail 1.LF B01169 Interna - klinika 2 MUDr. Tomislav Švestka, CSc. IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540) 01.12.2020 13:30 Interna – klinika 2
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.12.2020 09:34 Obchodní právo II - náhradní způsob získání zápočtu - ZS 2020-2021
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.11.2020 14:01 Zápočtový test z předmět - Pracovní právo I a Právo sociálního zabezpečení I.
detail PF HP0703 Správní právo III Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 21.11.2020 11:05 Přednáška v předmětu Správní právo III. - dne 11.11..2020 - odkaz
detail PF HP0851 Mezinárodní právo veřejné I 20aHP0851p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 18.11.2020 11:45 MPV I - přednáška 18.11.2020
detail PF HPOP0045 Mezinárodní právo veřejné I Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.11.2020 15:29 Přednáška MPV I 11.11.2020
detail PF HP0851 Mezinárodní právo veřejné I 20aHP0851p1 Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.11.2020 15:28 Přednáška MPV I 11.11.2020
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 03.11.2020 09:42 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v ZS 2020_2021)
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.10.2020 17:57 Informace garanta k distanční KLP z obchodního práva
detail MFF NSWI089 Ochrana informací 1 20aNSWI089p1 RNDr. Antonín Beneš, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) 29.10.2020 20:17 Videa z přednášek
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail PF HP0701 Správní právo I JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 26.10.2020 18:55 K přednášce "Subjekty a vykonavatelé veřejné správy" (13.10.2020)
detail FTVS PATL018 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2020 11:36 Prezentace atletické posilování PATL018
detail PF HP1172 Ústavní právo II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 15.10.2020 23:53 3. přednáška Ústavního práva II. - Řízení před ústavním soudem (dr. Hřebejk) - YouTube
detail PF HP1172 Ústavní právo II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 15.10.2020 23:50 2. přednáška Ústavního práva II. - Postavení moci soudní v úst, systému (prof. Gerloch) -
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.10.2020 08:42 Fundamental Strenghtening 1
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 09.10.2020 13:27 Konzultační hodiny KPŽP během distanční výuky
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.10.2020 14:02 Dates and topics of didactic performance for PATL619
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2020 15:22 Introduction - Athletic Muscle Strengthening PATL619
detail PF HDPV0138 Právo na informace 20aHDPV0138x01 Mgr. František Korbel, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 05.10.2020 14:33 Anotace a podklad - prezentace do kurzu Právo na informace, František Korbel, 2020
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 05.10.2020 12:23 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2020-2021
detail FTVS PFYB100 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 05.10.2020 08:50 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail FTVS PATL142NK Výzkum ve sportovní specializaci - atletika PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:30 program výuky
detail FTVS PATL142N Výzkum ve sportovní specializaci - atletika PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:29 program výuky
detail FTVS PATL088 Odborná praxe II - trenérství - atletika /TR/ PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:28 program výuky
detail PF HS1006 Obchodní právo - obhajoba diplomové práce Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.09.2020 13:29 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2020/2021
detail PF HP1172 Ústavní právo II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 30.09.2020 11:51 1. přednáška Ústavního práva II. - ČNB, NKÚ, územní samospráva (dr. Hřebejk) - YouTube
detail LFP EA0108420 Urologie Ing. Lucie Mičolová Klinika urologická (14-420) 30.09.2020 10:25 Information Urology - credit, exam 2020_2021
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail MFF NJAZ078 Španělský jazyk pro mírně pokročilé I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 29.09.2020 11:58 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny pro pokročilé I
detail MFF NJAZ104 Španělský jazyk pro středně pokročilé I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 29.09.2020 11:57 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny prostředně pokročilé I
detail MFF NJAZ078 Španělský jazyk pro mírně pokročilé I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 29.09.2020 11:56 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny pro mírně pokročilé I
detail MFF NJAZ017 Španělský jazyk pro začátečníky I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 29.09.2020 11:55 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny
detail PF HP0703 Správní právo III 19aHP0703p1 Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 29.09.2020 09:12 Přednáška Správní právo III - středa 30.9., 14:00 hod on-line
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I 19aHP0261p1 prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 25.09.2020 09:37 přednáška MPS I 29.9.2020
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 25.09.2020 09:20 Organizace výuky v ZS 2020/2021 - Distanční výuka
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 16.09.2020 12:27 Literatura ke státní rigorózní zkoušce
detail PF HP0805 Správní právo IV. Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 15.09.2020 15:43 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 07.09.2020 10:04 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 07.09.2020 10:03 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 07.05.2020 08:42 KONTROLA protokolů z praktických cvičení Fyziologie člověka
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP1171 Ústavní právo I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail FTVS PFYB030 Fyziologie II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB113 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail PF HP0765 Trestní právo IV. JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Katedra trestního práva (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail HTF L0076 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail HTF L0075 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail PF HS1014 Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0055 Etika sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail MFF NOFY077 Úvod do Linuxu Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0091 Vývojová psychologie PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail HTF L0086 Úvod do sociální a charitativní práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 221
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK