Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 2005)
Přihlášení
Anonym 
Žádost o zaslání nového přihlašovacího hesla:
 
Pokud již máte zaregistrovaný svůj e-mail jako uchazečský a nepamatujete si své heslo, použijte tento formulář (zadáním svého registrovaného e-mailu) pro reset hesla.
Jestliže jste studijní oddělení požádali o změnu svého registračního e-mailu a ta byla provedena a potvrzena ze strany školy, můžete se i nadále přihlásit bez nutnosti resetu hesla kombinací nového (změněného) e-mailu a svého původního hesla.
Pokud si heslo po změně registračního e-mailu nepamatujete, můžete jej resetovat zadáním svého nového (změněného) e-mailu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK