Hledání osobHledání osob(verze: 266)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jakub Novotný
Příjmení: Novotný
Jméno: Jakub
   
Studijní program: Fyzika (B1701)
Studijní obor: Obecná fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2019/2020)
Studentské práce:Řád a chaos v jednoduchém modelu molekulárních vibrací
   
Studijní program: Teoretická fyzika (N0533A110027)
Studijní obor: Teoretická fyzika
Ročník:2
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2021/2022)
Studentské práce:Kvantový chaos v konečných mnohočásticových systémech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK