Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Václav Mikeska
Příjmení: Mikeska
Jméno: Václav
   
Studijní program: Fyzika (B1701)
Studijní obor: Obecná fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2019/2020)
Studentské práce:Interpretace zdrojů známých řešení Teukolského rovnic
   
Studijní program: Teoretická fyzika (N0533A110027)
Studijní obor: Teoretická fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2022/2023)
Studentské práce:GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK