Hledání osobHledání osob(verze: 264)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
PharmDr. Lenka Polláková
Příjmení: Polláková
Jméno: Lenka
   
Studijní program: Farmacie (M5206)
Studijní obor: Farmacie
Ročník:2
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Studium: ukončeno (2019/2020)
Studentské práce:Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK