Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Filip Bočinec
Příjmení: Bočinec
Jméno: Filip
   
Druh studia: bakalářské
Studijní program: Obecná matematika (B0541A170011)
Studijní obor: Obecná matematika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Rok přijetí: 2019
Studijní stav:absolvoval (2021/2022)
Studentské práce:Andersonova veta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK