Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Bc. Daniel Zeman
Příjmení: Zeman
Jméno: Daniel
E-mail: danielgellner@seznam.cz
   
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Filozofie (N6101)
Studijní obor: Filozofie
Ročník:2
Fakulta: Filozofická fakulta
Studijní stav:absolvoval (2020/2021)
Studentské práce:Odkrývání živého světa: Maurice Merleau-Ponty a filosofie přírody
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK