Hledání osobHledání osob(verze: 259)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Kristián Šalata
Příjmení: Šalata
Jméno: Kristián
   
Studijní program: Fyzika (B1701)
Studijní obor: Obecná fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2020/2021)
Studentské práce:Zliatiny titánu s nízkym modulom pružnosti pre využitie v medicíne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK