Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jan Kubinec
Příjmení: Kubinec
Jméno: Jan
Číslo osoby (UKČO): 52739605
Rodné příjmení: Kubinec
E-mail: kubinecj@natur.cuni.cz
   
Druh studia: navazující magisterské
Studijní program: Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Studijní obor: Klinická a toxikologická analýza
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studium: ukončeno (2018/2019)
Studentské práce:Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK