Hledání osobHledání osob(verze: 264)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jiří Helus
Příjmení: Helus
Jméno: Jiří
Číslo osoby (UKČO): 49628280
Státní občanství: Česká republika
Trvalý pobyt v ČR: Ano
Město: Plzeň
Město: Praha
Mobilní telefon: +420 739988205
E-mail: Jiri.Helus@seznam.cz
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Matematika (B1101)
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivni geometrie se zaměřením na vzdělávání
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2018/2019)
Studentské práce:Komplexní čísla: zavedení a geometrické aplikace
   
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obor: Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie
Ročník:2
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2020/2021)
Studentské práce:Finanční gramotnost na základní škole
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK