Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
PharmDr. Lenka Proftová
Příjmení: Proftová
Jméno: Lenka
   
Studijní program: Farmacie (M5206)
Studijní obor: Farmacie
Ročník:5
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Studium: ukončeno (2021/2022)
Studentské práce:Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK