Hledání osobHledání osob(verze: 259)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Tereza Rutová
Příjmení: Rutová
Jméno: Tereza
   
Studijní program: Biologie (N1501)
Studijní obor: Ekologie
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studium: ukončeno (2017/2018)
Studentské práce:Distribuce kryptických linií blešivců druhového komplexu Gammarus fossarum na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK