Hledání osobHledání osob(verze: 265)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Zuzana Kroulíková
Příjmení: Kroulíková
Jméno: Zuzana
   
Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Studijní obor: Molekulární biologie a biochemie organismů
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studium: ukončeno (2016/2017)
Studentské práce:Vyšetření HLA systému a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK