Hledání osobHledání osob(verze: 265)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
JUDr. Martin Stehlík
Příjmení: Stehlík
Jméno: Martin
   
Studijní program: Právo a právní věda (M6805)
Studijní obor: Právo
Studijní plán: Právo (stará akreditace) (HPRAVO2)
Ročník:5
Fakulta: Právnická fakulta
Studium: ukončeno (2012/2013)
Studentské práce:Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české
   
Studijní program: Právo a právní věda (N6805)
Studijní obor: Právo
Ročník:3
Fakulta: Právnická fakulta
Studium: ukončeno (2015/2016)
Studentské práce:Odloučení Lucemburska od Koruny české
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK