Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Lukáš Konečný
Příjmení: Konečný
Jméno: Lukáš
Číslo osoby (UKČO): 68464835
Rodné příjmení: Konečný
Státní občanství: Česká republika
Telefon:
Mobilní telefon: +420 773235652
E-mail: lukkas.konecny@gmail.com
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Biologie (B1501)
Studijní obor: Biologie
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studijní stav:absolvoval (2015/2016)
Studentské práce:Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK