Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Tereza Ťupová
Příjmení: Ťupová
Jméno: Tereza
   
Studijní program: Speciální pedagogika (B7506)
Studijní obor: Speciální pedagogika
Studijní plán: Bakalářské SPPG obor od 2010 (ODBASPPG10)
Ročník:3
Fakulta: Pedagogická fakulta
Studium: ukončeno (2015/2016)
Studentské práce:Gender a škola
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK