Hledání osobHledání osob(verze: 266)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
Příjmení: Srba
Jméno: Ondřej
   
Studijní program: Historické vědy (P7105)
Studijní obor: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
Ročník:8
Fakulta: Filozofická fakulta
Studium: ukončeno (2018/2019)
Školitel: Zikmundová Veronika, Mgr., Ph.D.
Studentské práce:Historie a orální tradice Altajských Urianchajců
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK