Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Jan Zubáč
Příjmení: Zubáč
Jméno: Jan
E-mail: jzubac@centrum.cz
   
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Fyzika (N1701)
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2015/2016)
Studentské práce:Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Fyzika (B1701)
Studijní obor: Aplikovaná fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2012/2013)
Studentské práce:Výpočet parametrů krystalového pole vybraných tetragonálních sloučenin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK