Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Radka Matěková
Příjmení: Matěková
Jméno: Radka
   
Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obor: Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy
Ročník:1
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2014/2015)
Studentské práce:Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
   
Studijní program: Matematika (B1101)
Studijní obor: Matematika zaměřená na vzdělávání
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2011/2012)
Studentské práce:Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie
   
Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obor: Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy
Ročník:2
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2013/2014)
Studentské práce:Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK