Hledání osobHledání osob(verze: 239)
Informace o studentovi
  
MUDr. Pavla Veselá, Ph.D.
Příjmení: Veselá
Jméno: Pavla
   
Studijní program: Patologie (P5145)
Studijní obor: Patologie
Ročník:8
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studium: ukončeno (2015/2016)
Školitel: Boudová Ludmila, prof. MUDr., Ph.D.
Studentské práce:Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK