Hledání osobHledání osob(verze: 259)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D.
Příjmení: Tlapa
Jméno: Tomáš
   
Studijní program: Humanitní studia (B6107)
Studijní obor: Studium humanitní vzdělanosti
Ročník:4
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Studium: ukončeno (2010/2011)
Studentské práce:Trigg, R.: Ideas of Human Nature. An Historical Introduction
 Konceptuální přístupy ke studiu (post)modernity u Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana
   
Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd
Ročník:3
Fakulta: Pedagogická fakulta
Studium: ukončeno (2013/2014)
Studentské práce:Druhý u J.-P. Sartra a E. Lévinase
   
Studijní program: Filozofie (P6101)
Studijní obor: Filozofie
Ročník:4
Fakulta: Pedagogická fakulta
Studium: ukončeno (2019/2020)
Školitel: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc.
Studentské práce:Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK