Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: JAROSLAV.PLAS@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1135335060800879
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Oddělení vědy a výzkumu (14-260) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00860)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK