Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
Adresa: Hlavova 2030/8, Praha 2
Sídlo: Katedra biochemie PřF
Telefon: +420 221 951 277
Fax:
E-Mail: entg@seznam.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=943057
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra biochemie (31-250)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Přírodovědecká fakulta UK (11-00014) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK