Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, Praha 10
Sídlo: Ústav patologie FNKV a 3. LF
Telefon: 267162502
Fax:
E-Mail: vernerovazdena@seznam.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1938448289559595
 
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Katedra: Ústav patologie (12-PATO)
Předměty   Rozvrh   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze (11-00160)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Šiklův ústav patologie (14-500) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK