Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
doc. MUDr. Jan Pech, CSc.
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5
Sídlo: Ortopedická klinika FN Motol
Telefon:
Fax:
E-Mail: JAN.PECH@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1357155055063063
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK