Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Adresa: Vídeňská 800, Praha 4 - Krč
Sídlo: 1. LF UK, Chirurgická klinika
Telefon: 261 082 632
Fax:
E-Mail: jaromir.simsa@ftn.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1957562336661709
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Chirurgická klinika 1.LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00431)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika chirurgická (14-400) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK