Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5
Sídlo: Kl. otorinolaryngologie a chir. hlavy a krku 1. LF
Telefon:
Fax:
E-Mail: jan.betka@lf1.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1849752182950772
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole (11-00730)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Oddělení vědy a výzkumu (14-260) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK