Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
prof. MUDr. David Kužel, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: DAVID.KUZEL@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1476967641246108
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK