Hledání osobHledání osob(verze: 232)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Adresa: U Kříže 8, Praha 5
Sídlo: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Telefon: +420 221 619 910
Fax:
E-Mail: michaela.slussareff@ff.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1826470625225820
 
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra: Katedra mediálních studií (23-KMS) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) - externí pracovník
Mateřský ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Konzultační hodiny: Pondělí 15:50 - 17:20 (m.č. 2010).
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK