Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Adresa: U Nemocnice 2, Praha 2
Sídlo: Onkologická klinika VFN a 1.LF UK
Telefon: 224966750
Fax:
E-Mail: PETRA.TESAROVA@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1473235804451195
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00630)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Onkologická a radioterapeutická klinika (14-401) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK